Thule Group (publ) – Delårsrapport tredje kvartalet, juli-september 2017

  • Nettoomsättning (1) för kvartalet uppgick till 1 385 Mkr (1 295) vilket motsvarar en ökning om 6,9 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 8,5 procent.

  • Underliggande EBIT (1) uppgick till 258 Mkr (238), vilket motsvarar en ökning med 8,5 procent och en marginal om 18,6 procent (18,4). Justerat för valutakursförändringar ökade underliggande EBIT med 8,5 procent och marginalen var oförändrad.

  • Nettoresultat (1) uppgick till 185 Mkr (156).

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten (2) var 519 Mkr (436).

  • Resultat per aktie före utspädning (1) uppgick till 1,81 kr (1,55).

  • Uppdaterade finansiella mål presenterades i samband med kapitalmarknadsdagen som hölls den 20 september, med ett höjt EBIT-marginal mål på lång sikt till ≥ 20 procent (från tidigare ≥ 17 procent) och ett nytt intervall för skuldsättningsgrad med målet att Nettoskuld/EBITDA ska ligga mellan 1,5 – 2,5x (tidigare cirka 2,5x).


Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.thulegroup.com

Telefonkonferens
En kombinerad press- och analytikerkonferens med Magnus Welander, vd och koncernchef, samt Lennart Mauritzson, CFO, hålls idag den 27 oktober, 2017, kl 10:00 (CET). Telefonkonferensen hålls på engelska.
Information om telefonkonferensen finns tillgänglig på www.thulegroup.com

---
Denna information är sådan information som Thule Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 07.45 CET.
---


(1) Uppgifterna avser kvarvarande verksamheter, exklusive Specialty segmentet som avyttrades i juni 2017, vilken utgör avvecklad verksamhet.

(2) Baserat på total verksamhet, dvs kvarvarande såväl som den verksamhet som avyttrats i juni 2017.

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder bolaget produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersport som transporteras med bil), Packs, Bags & Luggage (t.ex. dator- och kameraväskor, vandringsryggsäckar, resväskor), Active with Kids (t.ex cykelkärror, barnvagnar, barncykelstolar), RV Products (t.ex markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar).
Thule Group har cirka 2 200 anställda vid 8 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2016 uppgick till 5,3 miljarder kronor.
www.thulegroup.com  

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com