Thule Groups vd och koncernchef Magnus Welanders kommenterar till bokslutskommuniké fjärde kvartalet, oktober-december, 2018

God tillväxt i kvartalet och under året
Vi kan efter det fjärde kvartalet summera ytterligare ett år med god försäljningstillväxt om 6,0 procent och en hög lönsamhet med en EBIT-marginal på 18,0 procent. Detta trots att vi investerat 6 procent av omsättningen på produktutveckling vilket är i linje med vårt fokus på långsiktig organisk tillväxt.

Omsättningen i fjärde kvartalet steg till 1 157 Mkr (1 006), en ökning med 15,0 procent (8,0 procent valutajusterat). Under kvartalet minskade EBIT med 1 Mkr, vilket var i linje med våra förväntningar. Förväntat underutnyttjande av produktionskapacitet under upprampningsfasen av nya produkter, fortsatt negativ effekt av högre materialpriser och stora satsningar på produktutveckling i detta kvartal var faktorerna som påverkade lönsamheten.

Som tidigare kommunicerats avslutar vi året med en medveten uppbyggnad av lagernivåer, framför allt drivet av kommande produktlanseringar. De högre lagernivåerna kommer bestå till sommaren 2019.

Region Europe & ROW fortsatt starkt
I fjärde kvartalet ökade försäljningen med 13,0 procent (valutajusterat) i Region Europe & ROW, vilket innebär att den valutajusterade tillväxten för helåret blev 10,3 procent.

Vår största kategori, Sport&Cargo Carriers, fortsatte växa snabbt med en ökning om 9 procent för helåret.

Active with Kids ökade under året med 24 procent, med det fjärde kvartalet som det snabbast växande, drivet av lanseringen av Thule Sleek barnvagnen.

Avslutningen på året var stark inom den för regionen stora kategorin RV Products och för året uppnådde vi 14 procents tillväxt inom kategorin.

Den enda besvikelsen i regionen var Packs, Bags & Luggage där vi trots tillväxt inom de nya fokus-kategorierna (resväskor, ryggsäckar, sportväskor) inte kunde motverka det större än förväntade försäljningstappet inom de äldre kategorier vi kallar Legacy (kameraväskor, surfplattefodral) och därmed minskade försäljningen med 3 procent.

Lite positivare i Region Americas
I Region Americas ökade försäljningen med 0,2 procent valutajusterat under det fjärde kvartalet. Det innebär att året som helhet minskade den valutajusterade tillväxten med 3,3 procent.

Den planerade utfasningen av mindre lönsamma produkter kopplade till vissa OE-kontrakt, inom Sport&Cargo Carriers samt Packs, Bags & Luggage påverkade försäljningen med -16 Mkr i kvartalet och med -60 Mkr för helåret.

I Sport&Cargo Carriers var det fjärde kvartalet årets starkaste, men för helåret minskade omsättningen med 2 procent valutajusterat.

Den för regionen stora kategorin Packs, Bags & Luggage utvecklades svagt för helåret, delvis beroende på de planerade utfasningarna av vissa OE-kontrakt, men även här på grund av en mer signifikant försäljningsminskning inom våra Legacy produkter än förväntat.

Även i Region Americas var Active with Kids den snabbast växande kategorin och slutade året med en tillväxt om 13 procent.

Den för regionen marginella RV Products kategorin växte i en utmanande marknad med 2 procent.

Ett mindre förvärv med många synergier
Den 18 december förvärvade vi Tepui Outdoors Inc., en av nordamerikas ledande tillverkare av taktält på bilen med en omsättning om 6,1 MUSD 2018. Försäljningen av denna typ av produkter har ökat stadigt de senaste åren och synergierna mellan Thule-varumärkets marknadsledande position för lösningar att ta med sig sin utrustning på bilen och Tepuis taktält är uppenbara både ur ett marknads- och tillverkningsperspektiv. Förvärvet förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på Thule Groups totala försäljning och resultat. Den nya kategorin, taktält, kommer framöver att rapporteras i produktkategorin Sport&Cargo Carriers.

En spännande vårsäsong väntar
Vi står inför ett mycket spännande år med en stor bredd av nya produktlanseringar och nya säljkanaler för nya kategorier. Under första kvartalet kommer den nya hårda resväskserien Thule Revolve ut i butik och i början av andra kvartalet börjar vår uppdaterade portfölj av cykelhållare, takboxar och takräcken samt våra designvinnande produkter för husbilar komma in i högssäsong. Samtidigt fortsätter vi utrullningen av Thule Sleek barnvagnar och ett breddat utbud av ryggsäckar för diverse ändamål.

Sammantaget är energinivån hög inom företaget inför den stundande viktiga vårsäsongen och vi ser fram emot ett framgångsrikt år med tillväxt i båda regionerna och inom alla kategorier.

För den fullständiga rapporten - besök www.thulegroup.com

./.

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com 

---

Om Thule Group

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot
Active Life, Simplified. erbjuder bolaget produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex. takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersporter, taktält som monteras på bil), Active with Kids (t.ex. cykelkärror, barnvagnar, cykelbarnstolar), RV Products (t.ex. markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och Packs, Bags & Luggage (t.ex. vandringsryggsäckar, resväskor och kameraväskor).
Thule Group har cirka 2 300 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen.
Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2018 uppgick till 6,5 miljarder kronor.
www.thulegroup.com

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com

Prenumerera

Citat

God tillväxt i kvartalet och under året
Magnus Welander