Thule Groups vd och koncernchef Magnus Welanders kommenterar till tredje kvartalet, juli-september, 2017

Fortsatt stark utveckling
Under det tredje kvartalet fortsatte den positiva utveckling vi sett under året med tillväxt i båda våra säljregioner. Försäljningstillväxten var 8,5 procent (valutajusterat) i kvartalet och vi uppnådde en underliggande EBIT-marginal om 18,6 procent.

Den höga lönsamheten uppnåddes trots att vi, som tidigare kommunicerats, är inne i den mest ambitiösa perioden i företagets historia vad gäller satsningar inom produktutveckling i både våra traditionella kategorier och nyare kategorier som barnvagnar.

Nya långsiktiga mål och nya kategorier
Vår första kapitalmarknadsdag, sedan noteringen hösten 2014, hölls den 20 september i Stockholm. I samband med denna presenterades uppdaterade långsiktiga mål, där framför allt det höjda under-liggande EBIT-marginal målet (från ≥ 17 procent till ≥ 20 procent) visar på vår tilltro till våra planer att fortsatt driva positiv lönsamhetsutveckling.
Vi kommer fortsatt löpande att rapportera vår försäljning i de två säljregionerna (Americas samt Europe & ROW). På helårsbasis kommer vi även att presentera utvecklingen i fyra produktkategorier:

  • Sport&Cargo Carriers
  • Packs, Bags & Luggage
  • Active with Kids
  • RV Products

De tidigare produktkategorierna, Bags for Electronic Devices och Other Outdoor&Bags, har delats upp i tre tydligare produktkategorier; Packs, Bags & Luggage, Active with Kids och RV Products.

Region Europe & ROW går starkt
I Region Europe & ROW fortsatte den positiva utvecklingen med en valutajusterad ökad omsättning om 11 procent under det tredje kvartalet. Det innebär att vi uppnått 13 procent valutajusterad tillväxt hittills under året.

Vi har ökat försäljningen i alla fyra produktkategorier med Active with Kids som den procentuellt snabbast växande produktkategorin, där multisportvagnar, cykelbarnstolar och barnvagnar är kategorier med stark tillväxt. Även RV Products har växt starkt i en het husbils- och husvagnsmarknad i Europa, där vi dessutom fortsätter att vinna marknadsandelar.

Inom Sport&Cargo Carriers har vi växt stabilt och stärkt vår ledande position genom lyckade lanseringar av nya cykelhållare som den praktiska dragkrogsmonterade Thule EasyFold XT.

Tillväxten inom Packs, Bags & Luggage har framför allt drivits av lanseringen av vår nya Thule Subterra väskserie med både resväskor och mindre väskor för dagligt bruk för den moderna affärsresenären.

Positivt kvartal i Region Americas
I Region Americas ökade försäljningen med 3 procent (valutajusterat) under kvartalet, och för årets första nio månader har vi därmed ökat omsättningen med 4 procent valutajusterat.

Likheterna vad gäller trender per kategori är stora med Region Europe & ROW. En större andel av försäljningen i regionen består dock av äldre väskmodeller till återförsäljare inom konsumentelektronik och dessutom är marknadssituationen allmänt tuffare för butikskedjor med fysiska butiker i shoppingcenter, vilket sammantaget gör att tillväxten varit lägre än i Europa under året.

Active with Kids kategorin växer fortast även i Region Americas, framför allt tack vare barnvagnar och cykelbarnstolar. Sport&Cargo Carriers växer stabilt, med den nya takboxfamiljen Thule Motion XT som en stark motor.

Positivt att notera var även Packs, Bags & Luggage som uppvisade tillväxt i det tredje kvartalet tack vare den nya Thule Subterra kollektionen av väskor.

Inom RV Products har vi i dagsläget en mycket begränsad försäljning.

Positivt mottagande på årets fackmässor
Under kvartalet har vi presenterat nästa års produkter på ett antal lyckade mässor inom alla våra produktkategorier. Speciellt värt att notera var lanseringen på ledande Kind&Jugend mässan av Thule Sleek (en city-barnvagn med flexibilitet att expanderas till ett andra barn, som börjar säljas under andra halvan av 2018) och uppdateringen av vår storsäljande 

Thule Urban Glide 2 barnvagn (som lanseras kvartal 1, 2018). Båda modellerna skapade mycket uppmärksamhet bland återförsäljare och bygger vidare på årets mycket lyckade lanseringar av Thule Chariot multisportvagnarna och Thule Yepp Nexxt cykelbarnstolarna.

Vi går nu in i en period med tyngre satsningar än någonsin på produktutveckling, för produkter som lanseras under 2018 såväl som efterföljande år, med ett starkt fokus på att driva långsiktig lönsam tillväxt.

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder bolaget produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersport som transporteras med bil), Packs, Bags & Luggage (t.ex. dator- och kameraväskor, vandringsryggsäckar, resväskor), Active with Kids (t.ex cykelkärror, barnvagnar, barncykelstolar), RV Products (t.ex markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar).
Thule Group har cirka 2 200 anställda vid 8 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2016 uppgick till 5,3 miljarder kronor.
www.thulegroup.com  

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com

Prenumerera

Citat

Fortsatt stark utveckling
Magnus Welander, vd och koncernchef Thule Group