Thunderful förvärvar Robot Teddy och etablerar ny division inom gaming: Thunderful Investment

Report this content

Thunderful Group presenterar idag förvärvet av Robot Teddy i samband med att bolaget skapar en ny division som ska fokusera på investeringar i spelprojekt, och som läggs till bolagets redan framgångsrika spelutvecklings- och förlagsverksamheter. Robot Teddy är baserade i Storbritannien, och har anställda och partners i Filippinerna, Sydafrika, Nederländerna och Kanada.

Robot Teddy LogoRobot Teddy sköter affärs- och strategiutveckling för ett antal framstående spel och spelstudior, som till exempel Among Us, Gang Beasts, SUPERHOT med flera. Robot Teddy är dessutom med och utvecklar Fern Turtles uppmärksammade spel Viewfinder.

I och med att Thunderful välkomnar Robot Teddy in i familjen kommer bolaget framöver att verka inom tre nyckelområden i spelindustrin: spelutveckling, spelförläggning, och spelinvesteringar. Det nya benet kallas Thunderful Investment, och kommer att ledas av Robot Teddy-teamet.

Thunderful Group betalar en initial kontant köpeskilling om 7 miljoner GBP, på kassa- och skuldfri grund. Vidare ska säljarna erhålla 3 miljoner GBP att återinvestera i Thunderful Group genom en riktad emission av 575 338 stycken nya aktier. Teckningskursen för varje aktie ska motsvara volymvägd genomsnittskurs för en aktie i Thunderful Group över de tio senaste handelsdagarna på Nasdaq First North omedelbart före den 26 oktober 2021, motsvarande ett belopp om 61,637 SEK per aktie med valutaväxelkurs SEK-GBP 11,8207. Den totala initiala köpeskillingen är således 10 miljoner GBP. Utöver den ursprungliga köpeskillingen kan ytterligare tilläggsköpeskilling om maximalt 12 miljoner GBP komma att betalas ut, varav maximalt 4 miljoner GBP betalas i nyemitterade aktier och resterande belopp betalas i kontant ersättning, förutsatt att särskilt överenskomna finansiella och operativa mål uppnås på årsbasis till och med 31 december 2025. Den totala maximala köpeskillingen för förvärvet är därför 22 miljoner GBP (på en kassa- och skuldfri basis).

Nyemitterade aktier i Thunderful Group som betalas som tilläggsköpeskilling är föremål för godkännande av Thunderful Groups bolagsstämma. Alla nyemitterade aktier är föremål för en lock-up på 12 månader från det aktuella datumet för tilldelning av aktierna.

“Förvärvet av Robot Teddy är en hörnsten i vår strategi att expandera vårt Games-segment med Thunderful Investment”, säger Brjánn Sigurgeirsson, VD för Thunderful Group. “Robot Teddy och deras grundare Callum Underwood har byggt upp ett välförtjänt anseende i spelindustrin. De har ett exceptionellt stort och relevant kontaktnät, drar till sig världens bästa utvecklare och är mycket skickliga på att förutse vad som finns runt hörnet. Utöver allt annat de lyckas med, kommer de även att hjälpa oss investera i förstklassiga spel och spelstudior”.

”När vi började planera att lägga ett investeringsben till våra förlags- och utvecklingsverksamheter stod Robot Teddy ut som den självklara partnern”, säger Agostino Simonetta, Chief Strategy & Investment Officer för Thunderful Group. ”Callum och teamet på Robot Teddy tar med sig mycket värdefull expertis till Thunderful, och vi ser fram emot allt vi kommer att uträtta tillsammans.”

Grundaren Callum Underwood kommer även i fortsättningen att leda Robot Teddy. De kommer att fortsätta arbeta med sina kunder och partners, som inkluderar stora namn som Innersloth (utvecklaren av Among Us), SUPERHOT, Boneloaf (Gang Beasts), Triband (What The Golf?), Bunnyhug (Moonglow Bay) med flera. Robot Teddy sköter i dagsläget affärsutveckling, lanseringar och strategiarbete för dessa och andra.

“Jag är överlycklig över att bli en del av Thunderful. De har en sällsynt klar förståelse för vår vision och våra mål, och tror på den väg vi banar för utvecklare som vill och kan publicera sina spel själva”, säger Robot Teddys VD Callum Underwood. “Thunderful ger oss de förutsättningar vi behöver för att utveckla och implementera våra långsiktiga planer. Vi kommer att leda investeringsarbetet, vi kommer att fortsätta arbeta med våra kunder, och vi kommer även i fortsättningen att vara Robot Teddy. Hurra!”

Presentation och Q&A
I samband med förvärvet av Robot Teddy har Thunderful Group publicerat en presentation och en intervju med VD Brjann Sigurgeirsson. Du hittar dessa här: https://thunderfulgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-presentationer-och-audiocasts

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 07:45 CEST den 27 oktober 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och investeringar i spel samt distribution av Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media