Thunderful Group AB publicerar årsredovisning 2021

Report this content

Thunderful Group AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://thunderfulgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-presentationer-och-audiocasts.

”Vi har stärkt alla delar av vår verksamhet och vi har också förbättrat vårt sätt att göra affärer,” säger Brjann Sigurgeirsson, VD för Thunderful Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.

Taggar: