Thunderful Group AB tidigarelägger offentliggörandet av rapport för Q2 2023

Report this content

Thunderful Group AB tidigarelägger publiceringen av kvartalsrapporten för Q2 2023.

Thunderful Group AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av den andra kvartalsrapporten för 2023 till den 21 augusti 2023. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 24 augusti 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Maiqvist, tillförordnad VD, Thunderful Group, +46 739 37 24 36
Lennart Sparud, CFO, Thunderful Group, +46 705 58 66 04

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Berlin, Guildford, Helsingfors, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Newcastle, Skövde, Stockholm och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.