Thunderful slutför förvärv av Headup GmbH och välkomnar Dieter Schoeller som Head of Publishing för koncernen

Report this content

Thunderful Group AB (”Thunderful”) meddelar idag att förvärvet av Headup GmbH (”Headup”) har slutförts. Transaktionen offentliggjordes i ett pressmeddlande den 24 februari 2021 då det meddelades att Thunderful ingått ett avtal att förvärva Headup till en total maximal köpeskilling om 11 miljoner EUR.


 

Headup, grundat 2009, är en väletablerad publisher och spelutvecklare aktiv på alla större  plattformar; konsoler, mobila enheter samt PC. Huvudkontoret är beläget i Düren utanför Köln i Tyskland. Omsättningen för 2020 uppgick till 4,2 miljoner Euro.

Thunderful betalade i samband med slutförandet av förvärvet av Headup 5 miljoner EUR kontant. Dessutom kommer Thunderful att betala en earnout-komponent som baseras på Headups resultat 2021, 2022 och 2023 med ett maximalt utfall om 6 miljoner EUR under earnout-perioden, varav 2,5 miljoner EUR består av 446 250 nyemitterade Thunderful-aktier, med värdering fastställd till stängningskursen för Thunderfuls aktie den 12 mars 2021 (56,80 SEK) med en clawback-rätt vilka emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnats från bolagsstämman till styrelsen, samt framtida kontanta betalningar om maximalt 3,5 miljoner EUR.

“Förvärvet av Headup är helt i linje med vår strategi att växa vårt Games-segment och koncernen som helhet. Jag har känt Dieter Schoeller ända sedan vi själva började publicera spel för mer än tio år sedan. Förvärvet stärker vår internationella position, breddar vårt nätverk mot fler utvecklingsstudior och skapar synergieffekter inom koncernens publishingverksamhet”, säger Thunderfuls VD Brjann Sigurgeirsson.

Headups VD Dieter Schoeller tillträder per idag rollen som Head of Publishing inom Thunderful Group, och är således ansvarig för Thunderfuls förlagsverksamheter i Sverige och Tyskland.

Pressmeddelandet från den 24 februari 2021 finns tillgängligt på www.thunderfulgroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Telefon: +46 708 16 16 32

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en huvudsakligen Nordisk koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, Skövde, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt och Hongkong, är Thunderful Groups övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.

Taggar: