Valberedning utsedd i Thunderful Group AB

Report this content

Thunderful Group (Nasdaq First North Premier Growth Market: THUNDR), meddelar idag att valberedningen inför årsstämman 2021 har utsetts.

Thunderful Groups valberedning ska enligt gällande instruktion och arbetsordning, beslutade av extra bolagsstämman den 2 september 2020, bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september.

Efter samråd med bolagets, per den 30 september 2020, röstmässigt största aktieägare samt med beaktande av de förändringar av ägarstrukturen som ägt rum i samband med bolagets börsnotering den 7 december 2020, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Anders Holmgren (Setterwalls advokatbyrå), representant Bergsala Holding
  • Pia Gisgård, representant Swedbank Robur
  • Brjann Sigurgeirsson, representant Brjann Sigurgeirsson Holding
  • Mats Lönnqvist, Styrelsens ordförande

Anders Holmgren har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens huvudsakliga uppgift är presentera lämpliga kandidater för rollerna som styrelseordförande, styrelseledamot och revisor, samt arvodering av dessa. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt ”Att. Valberedningen” till info@thunderfulgroup.com eller via brev till Thunderful Group AB, Valberedningen, Fjärde Långgatan 48, 413 27 Göteborg.

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 18 februari 2021.

Årsstämman kommer att hållas den 27 april 2021.Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Lönnqvist, Styrelsens ordförande
E-post:
mlonnqvist@resolvator.se

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en huvudsakligen Nordisk koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Thunderful Groups övergripande mål är att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, Skövde, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt, och Hongkong utvecklar Thunderful Group spel baserade på egna och licensierade IP:n. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.

Taggar: