Betonggalans vinnare utsedda!

Report this content

Årets "Roger" delades ikväll ut på Betonggalan på Waterfront i Stockholm inför 1 230 gäster. Åtta kategorier fick sina vinnare, däribland Årets Miljöpris, Årets Arkitekt och Årets Forskare. Nyheten för i år, Årets Jämställdhetspris, gick till Karriärnätverket Teknikkvinnor.

Betonggalan arrangeras av Tidskriften Betong och samhällsbyggnadsbranschens största event med 1 230 deltagare. I år var temat 50/50 och fokus var på jämställdhet med målet att det skulle vara lika många som kvinnor som män på galan. Även betongbranschens mål att minska klikmatpåverkan med 50 procent inom fem år uppmärksammades, bland annat genom klädkoden "a touch of green".

Priset som delas ut heter "Roger" och är uppkallat efter Tidskriften Betongs chefredaktör Roger Andersson. Det är designat av Tove Adman.
Här kommer vinnarna med motiveringar (för bilder från prisutdelningen mejla roger@betong.se).

Årets Miljöpris
Jury:
Kajsa Byfors, Svensk Betong, Anna Graaf, White, Christina Lindbäck, NCC, Niclas Köhler, JM.
Riktlinjer:
Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.

Vinnare: Ingvar Niklasson Tack vare Ingvar Niklassons initiativ och engagemang kan Lättklinkerbetong erbjuda en transportlösning som helt eller delvis bygger på järnvägstransport. Sedan 2011 har andelen gods fraktat på järnväg gått från 40 procent upp till 65 procent (2017).

Årets Betongarkitekt
Jury:
Tobias Nissen, Vera arkitekter, Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter och Ulf Mangefors, BSK.
Riktlinjer: Årets arkitekt som visat på betongen i arkitekturen. Utgångspunkt för bedömningen ska vara genomförda och färdigställda byggprojekt under senaste året (med viss tolerans tidsmässigt) där betong väsentligen bidragit till god arkitektur.

Vinnare: Gert Wingårdh, Wingårdhs och Erik Wikerstål, Tengbom Servicebyggnaden som uppförts i samband med ombyggnaden av Nationalmuseum i Stockholm fyller en funktion som inte gick att integrera i den befintliga museibyggnaden. Vad som skulle kunna upplevas som problematiskt – en byggnad som på intet sätt kommunicerar med sin omgivning – blir istället projektets främsta kvalitet: en arkitektur som påminner om ett elegant och hemlighetsfullt skrin snarare än om ett tekniskt byggnadsverk. Tre av den rätvinkliga volymens fyra fasader består av matrisgjutna prefabricerade betongelement vars ytstruktur skapar illusionen av ett flätverk. Genom den skickliga placeringen av elementskarvarna och en raffinerad utformning av hörnpartierna ges byggnaden en textil kvalitet som kontrasterar mot konstruktionens fysiska tyngd.

Årets Jämställdhetspris
Jury:
Karin Comstedt Webb, Cementa, Boel Hellman 3XN och Cecilia Holmström, Tengbom.
Riktlinjer: Tidskriften Betongs jämställdhetspris delas ut till företag, projekt eller person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk såväl som psykisk integritet.

Vinnare: Karriärnätverket Teknikkvinnor Nätverket Teknikkvinnor visar hur två engagerade kvinnor med ideella krafter, på kort tid lyckats fylla ett tomrum inom en traditionellt mansdominerad bransch som samtidigt är under stark omvandling på grund av teknikutveckling och omvärldsförändringar. De har samtidigt, tillsammans med sina över 23 000 kvinnliga medlemmar i varierande åldrar, från olika teknikyrken, med olika ansvarspositioner, lyckats skapa ett ständigt vänligt, öppet och i allra högsta grad generöst samtalsklimat där kunskap och erfarenheter är kollektiva och där både hårda och mjuka frågeställningar ges plats. En vänlig plats där kvinnor lyfter och stödjer varandra, där kvinnor delar med sig av kunskap, erfarenheter, karriärmöjligheter och kontakter. Ett community där ”sharing” i allra högsta grad är ”caring” och som skapar ständigt nya ringar på vattnet genom alla de kvinnor som finns inom nätverket.     

Årets Betongforskare
Jury:
Betongföreningens Forskningsråd.
Riktlinjer:
I första hand ansvarig för viktig forskning det senaste året. I andra hand vägs även tidigare forskningsinsatser in.

Vinnare: Richard Malm, KTH. Richard är en väl etablerad och sedan många år självständigt arbetande forskare med omfattande verksamhet såväl i Sverige som internationellt. Richard har själv och i samarbete med andra seniorforskare genomfört flertalet forskningsprojekt från idé via ansökning av medel och utförande till redovisning och spridande av forskningsresultat främst inom kraftindustrin. Richard driver framgångsrikt KTH:s forskning på konstruktionsteknikområdet inom Svenskt VattenkraftsCentrum i sin roll som seniorforskare. Under 2017 var Richard primus motor i genomförandet av den 14:e internationella benchmark workshop inom avancerad modellering av dammar med ca. 130 deltagare från hela världen.

Årets Betongkonstruktör
Jury:
Anna Jacobson, Tyréns, Johan Lindersson, WSP, Ramböll och David Johansson, Sweco.
Riktlinjer:
Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling

Vinnare: Thomas Nord, Sweco Thomas Nord har på ett strålande sätt drivit fram och lett arbetet med de konstruktionslösningar som möjliggjort. Byggandet av de futuristiska Norra Tornen i Stockholm ett blivande landmärke i Stockholm som förändrar stadens skyline.

Årets Betongentreprenör
Jury:
Akin Barin, Swerock, Mathias Ullgren, Betongindustri och Thomas Widehag, NCC.
Riktlinjer:
Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt fått ett utmärkt betongutförande, estetiskt och funktionellt eller på annat sätt bidragit till gjutteknikens utveckling.

Vinnare: Marcus Fornborn, Betongdesign Marcus började jobba i betongbranschen redan som 18-åring. Efter elva år med stora tunga gjutningar och mycket övertid ville sambon ha en bänkskiva i betong och där började resan med egna företaget Svensk Betongdesign som idag har sju anställda. Exempel på projekt är restaurang Usine på Södermalm i Stockholm och mönstrad markbetong, 3 000 kvadratmeter, på terminal 2 på Arlanda.

Årets Montageledare
Jury:
Jan Lagerstedt, Contiga, Andreas Löfstedt, Prefabsystem, Henrik Nilsson, Strängbetong.
Riktlinjer:
Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt har lyckats utmärkt med prefabricerade betonglösningar.
Vinnare: Torsten Persson
, Strängbetong Torsten driver sina projekt målmedvetet med högt säkerhetstänk och stor ambitionsnivå. Med gott ledarskap, en väl genomtänkt utförandeidé samt lyhördhet som grund skapar han goda arbetsplatser med engagerade team som levererar mycket bra resultat utan att tumma på varken säkerhet eller kvalitet. Bra exempel på projekt som han drivit exemplariskt på senare tid är bostadsprojekten Munksjöstaden i Jönköping och Kv. Munin i Malmö. Torsten är en lösningsorienterad ledare som inte är beroende av goda förutsättningar, utan som skapar dem själv.

Ung&Tung
Jury:
Tove Lindblad, Trimble, Jennifer Baser, Betongindustri, Michelle Trouchez, Tengbom.
Riktlinjer:
Person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen.

Vinnare: Dennis Schakel, Tyréns Dennis har haft en drivande roll i Tyréns utvecklingsarbete tillsammans med Strängbetong för att utveckla deras brosystem med prefabricerade balkar, vilket ökar möjligheter för prefabbroar på den svenska marknaden. Han är en lysande stjärna på brohimlen. Han är en hjälpsam och glad kollega som sprider en behaglig stämning omkring sig. Trots hans ringa ålder på 29 år och sex år i branschen, upplevs han redan som en erfaren broingenjör.

Roger Andersson
Chefredaktör
Tidskriften Betong
08-762 62 14, 0733-90 55 19.
roger@betong.se

Taggar: