Ny studie avslöjar: Innovation och affärsutveckling alltmer på skogsbranschens agenda

I dag presenteras resultatet från Skogsbranschens IT-barometer 2016, en årlig rapport som undersöker hur den svenska skogsbranschen bedömer utveckling och trender inom verksamhet och IT. Rapporten är framtagen av Imano, en del av Tieto sedan den 30 november 2015.

– Det är en omvälvande tid för hela branschen, vilket gör resultatet extra spännande. Företagen lägger stora resurser på IT-investeringar, men hela 55 % anser att de inte får ut tillräcklig lönsamhet. Här har branschen en lönsamhetspotential att jobba med, säger Mikael Zachrisson, affärskonsult på Imano, en del av Tieto.

Skogsbranschens IT-barometer vänder sig till beslutsfattare och nyckelpersoner inom skogsbranschen. Ett sextiotal företag har medverkat i undersökningen.

Ökat fokus på innovation
Branschens primära IT-fokus ligger fortfarande på produktivitet och effektivitet, jämfört med innovation och affärsutveckling, men den sistnämnda andelen ökar. Jämfört med förra året har andelen IT-chefer som prioriterar innovation och affärsutveckling dubblerats.

– Synen på IT:s roll bland företagen i skogsbranschen går allt mer från affärsstödjande till affärsdrivande. Det följer trenden i omvärlden som utmärks av att IT griper allt djupare in i affärsverksamheten, säger Mikael Zachrisson.

Mobilitet och molnet
Inom ramen för digitaliseringstrenden är ökad mobilitet den allra starkaste inom skogsbranschen. Prognosen pekar på att 2016 blir året då mer än hälften av IT-systemen blir tillgängliga i mobila enheter.

– Snart handlar det inte längre om att IT-systemen fungerar i mobila enheter, utan snarare om vilka konkurrensfördelar de skapar. Detta kräver i sin tur att man lyckas fullt ut med användargränssnitt och kundupplevelse, säger Niklas Agnesund, webbstrateg på Imano.

Däremot ligger skogsbranschen efter omvärlden när det gäller utnyttjandet av molntjänster. Undersökningen visar på en klart försiktigare hållning, där företagen endast använder molnet för omkring 10 % av sina IT-tjänster.

Kort fakta om undersökningen
Skogsbranschens IT-barometer 2016 är den andra upplagan av en årlig enkätundersökning som vänder sig till befattningshavare med roller som vd, verksamhetschef, CFO och IT-chef. Resultatet baseras på svar från över 100 personer som tillsammans representerar 59 företag. Imano, som numera är en del av Tieto, ligger bakom undersökningen.

Ladda ner rapporten: http://pages.tieto.com/Skogsbranschens-IT-Barometer.html.

För mer information, kontakta:
Mikael Zachrisson, affärskonsult, Imano, tel. 0706 085 141, email: mikael.zachrisson[at]imano.se
Niklas Agnesund, webbstrateg, Imano, tel. 0739- 829 879, email: niklas.agnesund[at]imano.se
Christer Lindqvist, Head of Forest, Sweden & Norway, Tieto, tel. 0702 555 523, email: christer.lindqvist[at]tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Prenumerera

Media

Media