• news.cision.com/
  • Tieto/
  • Rekordstarkt tredje kvartal för Tieto – integrationsplanering för TietoEVRY fortsätter

Rekordstarkt tredje kvartal för Tieto – integrationsplanering för TietoEVRY fortsätter

Report this content

Tieto rapporterar idag ett rekordstarkt tredje kvartal med ett justerat rörelseresultat på 50 miljoner euro med en vinstmarginal på 13 procent, drivet av stark prestation från samtliga affärsenheter. Tillväxten stärktes bland annat av företagets investeringsområden så som molntjänster som växte med 23 procent. I Sverige blev tillväxten 3 procent i lokala valutor. Under det tredje kvartalet har arbetet att planera sammanslagningen mellan Tieto och EVRY fortsatt enligt plan. Nästa steg i processen är beslutet från konkurrensmyndigheterna om godkännande av transaktionen.

Tietos verksamhet växte med 5 procent i lokala valutor under årets tredje kvartal. Det justerade rörelseresultatet för koncernen blev EUR 50.1 (43.0) miljoner med en vinstmarginal på 13.2 (11.7) procent för kvartalet. 

– Vår strategiska förnyelse som lanserades i början av året fortsatte med tyngdpunkt på datadrivna tjänster, förenklad verksamhet och effektivitetsförbättringar. Vårt globala Tieto-team har snabbt tagit till sig de pågående strategiska och operativa förändringarna – vilket är en viktig förmåga i en bransch som vår med snabb utveckling, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef på Tieto.

Gällande samgåendet mellan EVRY och Tieto, fick båda bolagen den 2 respektive 3 september godkännande från aktieägarna. Nästa steg i den legala processen är beslutet från konkurrensmyndigheterna om godkännande av transaktionen. Fram till dess sker en integrationsplanering med fokus på att förbereda det nya gemensamma bolaget. Det nya bolagets ledningsteam består av medlemmar från både Tieto och EVRY. Nomineringarna sker under förutsättning av fusionens genomförande, som väntas ske under det fjärde kvartalet 2019 eller senast under det första kvartalet 2020.  

– Med kombinerade styrkor från både Tieto och EVRY kommer vi kunna accelerera tillväxten – och nå högre kapacitet för att stötta intressena hos våra kunder, medarbetare och aktieägare. Jag ser personligen framemot denna spännande tid vi har framför oss i att gå samman med EVRY, säger Kimmo Alkio.

Under det tredje kvartalet fick Tieto två betydande branscherkännanden. För tredje året i rad listades bolaget bland de 25 bästa globala leverantörerna inom finansiell teknologi av IDC FinTech Rankings. Dessutom rankades Tieto återigen bland de 3 bästa teknologibolagen i Equileaps 2019 Global Gender Equality Ranking.

Vår starka innovationsagenda har gett ett tydligt avtryck på marknaden och vi är väldigt stolta över de här utmärkelserna. Tillväxten i Sverige låg på 3 procent med god försäljning främst inom molnlösningar och finansiella tjänster. Det är glädjande att se att alla våra affärsenheter levererar med gott resultat, säger Håkan Dahlström, Sverigechef på Tieto.    

Läs mer om Tietos kvartalsrapport här: https://www.tieto.com/en/investor-relations/ 

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Håkan Dahlström, Managing Partner, Tieto Sverige
tel: +46 70 633 4000, e-post: hakan.dahlstrom@tieto.com 

Per Nordin, kommunikationsansvarig, Tieto Sverige
tel: +46 70 290 97 02, e-post: per.nordin@tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se