Tieto lägger rekommenderat bud på svenska konsultföretaget Avega – vill stärka sin position som partner för affärsförnyelse

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller på annat sätt distribueras, i sin helhet eller delvis, inom eller till, direkt eller indirekt, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av det offentliga uppköpserbjudandet eller distributionen av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva ytterligare erbjudandehandlingar eller registreringar eller någon annan åtgärd utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Tieto Sweden AB tillkännager ett rekommenderat och offentligt kontantbud för svenska Avega Group AB:s alla aktier. Förvärvet syftar till att stärka Tietos tillväxtområden och företagets ställning på den svenska konsultmarknaden. Med sin balanserade och attraktiva kundbas planeras Avega att ha en ledande roll i Tietos arbete för att förnya kundernas affärsverksamheter. Företaget med cirka 350 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö hade en omsättning på 428 miljoner kronor under 2016.

Avegas starka förmåga inom konsulttjänster och kompetensen inom digital transformation är en tillgång på den konsultdrivna svenska marknaden. Förvärvet skulle stärka Tietos tillväxtambitioner kring områden som digitala kundupplevelser (Customer Experience Management, CEM), som är ett av de snabbast växande affärsområdena inom Tietos IT-tjänsteverksamhet. Vidare skulle affären ge Tieto möjlighet att utöka sin mjukvaru- och tjänsteportfölj och stödja företagets mål om att vara en ledande rådgivare och moderniseringspartner i Sverige.

- Vi ser fram emot att varmt bjuda in Avegas medarbetare till Tieto och tillsammans fortsätta utveckla den konsultdrivna verksamheten i Sverige och runtom i Norden. Förvärvet ger oss möjlighet att förse företag och organisationer med bred expertis inom konsulttjänster, industrispecifika lösningar och IT-drift. Detta är ett logiskt steg i vår strategi för att stärka vår roll som partner för affärsförnyelse för våra kunder, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef på Tieto.

Den svenska konsultmarknaden väntas växa med 5-8 procent årligen under de närmaste åren och Tieto tillsammans med Avega bedöms kunna driva tillväxt inom segmentet på samma nivå, det vill säga högre än den svenska IT-tjänstemarknaden i genomsnitt.

- Det finns ett stort digitaliseringsdriv med växande efterfrågan på affärs- och IT-konsultation inom de flesta branscher just nu. Med sin attraktiva kundbas och gedigna konsulterfarenhet skulle Avega matcha vår breda portfölj av tjänster och industrispecifika lösningar perfekt. Sverige är en strategiskt viktig marknad för Tieto och tillsammans kan vi fortsätta att växa och skapa nya spännande tjänster för organisationer och medborgare, säger Håkan Dahlström, Sverigechef och chef för Technology Services and Modernisation på Tieto.

Avegas B-aktier är noterade på Stockholmsbörsen. Detaljhandel och tillverkningssektorn står för 30 respektive 21 procent av omsättningen, varav resterande kommer från kunder inom finansiella tjänster, telekom, logistik och offentlig sektor. Under perioden januari-juni 2017 visade företaget en stark tillväxt på 9 procent och en vinstmarginal på 10,7 procent. Under 2016 var vinstmarginalen 8.9 procent. Baserat på erbjudandet bedöms transaktionen addera värde för Tieto-koncernen.

Affären väntas slutföras innan slutet av år 2017. Tietos avsikt är att Avega kommer att utgöra kärnan i Tietos verksamhet för affärs- och IT-konsulttjänster i Sverige och kommer att rapporteras externt inom Tietos tjänsteområde Business Consulting & Implementation.

Genomförandet av det offentliga erbjudandet är villkorat och förutsätter, bland annat, godkännande av svenska Konkurrensverket.

Mer information om det offentliga erbjudandet: www.tieto.com/Avega
Mer information om Avega: www.avegagroup.se

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Håkan Dahlström, Sverigechef och chef för Technology Services and Modernisation, Tieto
tel: 070 633 40 00, e-mail: hakan.dahlstrom[at]tieto.com

Kia Haring, global kommunikationschef, Tieto
tel: +358 40 765 37 00, e-mail: kia.haring[at]tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Disclaimer
Detta pressmeddelande är för allmän information endast och utgör inte ett erbjudande, eller del av ett erbjudande, att köpa, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att sälja eller en inbjudan att deltaga. Tieto Oyj har inte lämnat, och kommer inte att lämna, något sådant erbjudande, anfordran eller inbjudan. Investerare kan acceptera det offentliga uppköpserbjudandet för aktierna endast baserat på den information som tillhandahålls i en erbjudandehandling när sådan finns tillgänglig.

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera

Media

Media