Tieto och Nynäshamns kommun tecknar nytt avtal om heltäckande IT-drift

Tieto har tecknat nytt avtal med Nynäshamns kommun om leverans av heltäckande IT-tjänster som ska stödja kommunens fortsatta digitaliseringsresa och underlätta kontakten med invånarna. Kontraktet är värt omkring 43 miljoner kronor och löper över fyra år, med möjlighet till förlängning i upp till fem år.

Tieto har ansvarat för Nynäshamns IT-drift sedan 2011 och vann förnyat förtroende för ett utökat åtagande efter en offentlig upphandling. Avtalet ger Nynäshamns kommun en möjlighet att övergå från traditionell IT-drift med egen hårdvara till mer renodlade köp av tjänster och funktioner. Det nya avtalet träder i kraft den 1 april 2018.

– Med Tietos hjälp kan vi ta vara på digitaliseringens möjligheter på ett sätt som både förbättrar stödet till medborgarna och ökar effektiviteten. Det här avtalet säkerställer att vi förblir en framåtlutad kommun som hela tiden utvecklar sig i takt med samhället, säger Per Österberg, IT-chef på kommunen.

Avtalet innefattar bland annat användarnära tjänster som IT-arbetsplatser, drift av nätverk, applikationer, system och service desk, samt konsultuppdrag för vidare utveckling av tjänster. Det ger även kommunen ökad tillgång till kostnadseffektiva tjänster inom Tietos plattformar.

– Vi är väldigt stolta över att Nynäshamn kommun återigen valt Tieto som digitaliseringspartner. Med vår erfarenhet av kommunens digitaliseringsresa och genom att agera som kommunens operativa IT-avdelning kan vi förenkla arbetet för dess medarbetare och leverera ännu bättre digitala tjänster till medborgarna, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor, Tieto.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sweden
tel: 070 530 33 25, e-post: mats.brandt[at]tieto.com

Per Österberg, Tf IT-chef, Nynäshamn kommun
tel: 08 520 683 00, e-post: per.osterberg[at]nynashamn.se

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera