Tieto utvecklar ny lösning för nationella kvalitetsregister i vården

Tydligare journaler, automatisk registrering av data och minskad adminstrativ börda för vårdpersonalen. Det är några av resultaten i ett pilotprojekt för utveckling av kvalitetsregister kring halskirurgiska ingrepp som genomförts av Örebro läns landsting, SKL och Tieto. Nu kan lösningen komma att användas för övriga kvalitetsregister i vården.

Nationella kvalitetsregister är ett viktigt verktyg för uppföljning och utvecklandet av vården i Sverige. I Skandinaviska kvalitetsregistret för tyreoidea- och paratyreoideakirurgi, det så kallade ”Halsregistret” (SQRTPA), har idag närmare 28 000 patienter registrerats efter operation av bi- eller sköldkörtel.

Under våren 2014 har Tieto tillsammans med Örebro läns landsting och Kansliet för Nationella Kvalitetsregister etablerat en automatisk överföring av strukturerade journaldata till kvalitetsregistret. Registreringen i SQRTPA sker nu med automatik för alla tyreoideaoperationer som utförs i Örebro, utan att registerblanketterna behöver fyllas i. Det innebär i förlängningen tusentals sparade arbetstimmar som nu istället kan läggas på utvärdering av sjukvården via registrerade data.

- Registreringen har hittills varit tidsödande och kan ta upp till 30 minuter beroende på vana hos läkare, sekreterare eller sjuksköterska som utför registreringen. Vi har använt minst 10 000 arbetstimmar för att manuellt föra in patientdata och skapa registret. Framöver kommer vi istället att kunna använda den tiden för bearbetning av data och därigenom utvecklandet av vården, säger Göran Wallin, verksamhetschef vid Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

Fokus för pilotprojektet har varit att skapa maximal verksamhetsnytta och minimera dubbelregistrering samt att utvärdera om lösningen och metodiken kan fungera som mall för datainsamling för övriga kvalitetsregister i vården. Under hösten kommer därför fas 2 av utvecklingen av Halsregistret att genomföras. Under denna fas kommer Tieto att studera möjligheten att hämta ytterligare information till andra mottagarsystem och därmed skapa synergieffekter.

- Nationella programmet för datainsamling har som mål att få bort dubbelregistreringen i vården och har tagit fram en nationell strategi för detta. Det är därför med stor glädje som vi följt arbetet i Örebro . Genom projektet har vi sparat tid för vården, fått en tydlig journal och samtidigt fört över data till ett kvalitetsregister utan att öka förvaltningsbördan hos landstinget, säger Åke Nilsson, projektchef för Nationella programmet för datainsamling, SKL.

Ytterligare en kontrollpunkt blir när överföringen till Senior alert (Nationellt Kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg) lanseras i höst. Senior alert hämtar sin information från de kommunala omsorgssystemen.

- Vi är mycket nöjda över att vi kunnat bidra med en lösning för något så viktigt som Svenska kvalitetsregister. Vi hoppas naturligtvis på att detta kan leda till en nationell lösning för datainsamling som bidrar till att skapa kvalitet, struktur och kostnadseffektivitet i vården, säger Björn Myrvold, Norden ansvarig för hälso-och sjukvård inom Tieto Healthcare & Welfare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åke Nilsson, programansvarig, Nationella programmet för datainsamling (NPDi), Sveriges Kommuner och Landsting, Avdelningen för vård och omsorg
Tel:  072 525 3526
Epost: ake.nilsson@skl.se

Göran Wallin, Verksamhetschef vid Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
Tel: +46 (0)70 592 1370

Björn Myrvold, Nordenansvarig för hälso-och sjukvård, Tieto Healthcare & Welfare
Tel: +47 (0)90 070 072
E-post: bjorn.myrvold@tieto.com

Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag och erbjuder helhetslösningar för näringsliv och offentlig sektor samt produktutvecklingstjänster inom kommunikations- och inbyggd mjukvaruteknologi. Företaget verkar på global nivå inom produktutveckling samt via globala leveranscenter. Vårt mål är att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT samt skapa möjligheter för våra kunder att transformera sina verksamheter. Vi tror på utveckling och resultat som märks.

Tieto grundades 1968 och har huvudkontor i Helsingfors. Vi är cirka 14 000 anställda i över tjugo länder och har en omsättning på cirka 1,6 miljarder euro. Aktien är listad på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm. Mer information hittar du på www.tieto.se.

Taggar:

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera