SPV väljer TietoEnator som leverantör av IT-drifttjänster

Report this content

SPV väljer TietoEnator som leverantör av IT-drifttjänster Statens Pensionsverk (SPV) har idag tecknat ett femårigt avtal med TietoEnator som innebär övertagande av driften av SPV:s IT-system. Avtalet omfattar såväl drift av stordatormiljö som av servrar samt utdataproduktion och personalens arbetsplatser med mera. Dessutom ingår kundsupport via en helpdesk. Avtalet träder i kraft, i vissa delar redan idag den 16 januari och till fullo den 1 juni i år och gäller till och med den 31 maj 2008 och motsvarar ett ordervärde av knappt 65 Mkr. Totalt deltog sex anbudsgivare. - Vår målsättning var att hitta en samarbetspartner som uppfyllde våra ställda kriterier - serviceåtagande, servicenivå, kvalitet, pris inklusive övriga ekonomiska villkor, lösning, helhetsintryck, referenser, samverkansformer och säkerhet, säger Inger Viklund, IT-chef vid SPV. TietoEnator uppfyller kriterierna och möjliggör en rationell, verksamhetsorienterad och kostnadseffektiv IT-produktion. Vi ser fram emot, att i goda samarbetsformer, gemensamt vidareutveckla vår IT-drift i linje med vår strategi. - Inom TietoEnator är vi mycket glada för vårt kommande samarbete, säger Ronny Madsén, försäljningschef vid TietoEnator Processing & Network. Det är glädjande att SPV har en uttalad ambition att välja en partner som ska driva utvecklingen av SPV:s IT-drift på ett proaktivt sätt. Det ligger helt i linje med vår ambition att erbjuda tjänster som skapar ett mervärde för våra kunder. Affären stöder dessutom TietoEnators strategi att öka konsultinsatserna inom den offentliga sektorn. TietoEnator hanterar idag driften för ett flertal kunder i den offentliga sektorn exempelvis Stockholms Stad, Stockholms Läns Landsting samt Malmö kommun. För ytterligare information, kontakta: Inger Viklund, IT-chef vid SPV tel.+46 (0) 60 18 76 84 Ronny Madsén, försäljningschef TietoEnator tel.+46 (0) 708 47 46 06 Catharina Ottander, informationsdirektör vid SPV tel. +46 (0) 60 18 77 94 Med 13.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar