TietoEnator blir global IT-partner till UPM-Kymmene

Report this content

TietoEnator blir global IT-partner till UPM-Kymmene TietoEnator och UPM-Kymmene har tecknat ett globalt partnerskapsavtal kring utveckling, leverans och underhåll av UPM-Kymmenes MES-system (Manufacturing Execution Systems). Partnerskapet syftar till att standardisera koncernens brukssystem som stöd för en samordning av processerna inom bruken. TietoEnator skall leverera en global MES-standard och ett system baserat på sin egen lösning TIPS (TietoEnator Paper Solution). I avtalet ingår också ansvar för implementationen av systemet inom bruken, liksom för den kundkonfiguration och de bruksspecifika anpassningar av lösningen som krävs. UPM-Kymmenes nya MES-standard beräknas vara klar i mars 2003, och den första driftsättningen av systemet är planerad till slutet av år 2003. Standardiseringen av brukssystemen kommer att ge kostnadsbesparingar genom framför allt lägre underhållskostnader och en bättre samordning av brukens verksamheter. Standardiserade gränssnitt till försäljnings- och automationssystemen möjliggör en snabb och kostnadseffektiv implementation av systemet. TIPS inkluderar verktyg för produktionsplanering, uppföljning, lager- och kvalitetsstyrning. Systemet ger också stöd för UPM-Kymmenes höga servicenivå mot sina kunder och möjliggör leveranser på rätt tid och med rätt kvalitet. Genom TietoEnators planeringsapplikationer kan man även optimera produktionsplaneringen. -Vi ville hitta en IT-partner som har stor erfarenhet som systemintegratör och som klarar att leverera och implementera ett globalt MES-system. TietoEnator har gjort stora investeringar i produktutveckling, och TIPS är den bästa lösningen för våra behov. TietoEnators största styrka är TIPS funktionalitet, samt koncernens support- och underhållstjänster. Dessutom ligger TietoEnators strategi att bli en världsledande global leverantör av MES-system, helt i linje med UPM-Kymmens globaliseringsstrategi. TietoEnator är den bästa partnern för oss, säger Jorma Koskinen, IT-chef vid UPM-Kymmene. -Partnerskapsaffärer får bara större och större betydelse. Redan idag arbetar vi som IT-partner till många av våra kunder. Fler och fler efterfrågar denna typ av affärsmodell och den ger också de största tillväxtmöjligheterna. Det globala partnerskapsavtalet med UPM-Kymmene passar vår affärsstrategi perfekt, säger Sakari Ruotsalainen, ansvarig för TietoEnators verksamhet inom skogsindustrin. För ytterligare information, kontakta: Sakari Ruotsalainen, VD, TietoEnator Forest +358 40 5116165, sakari.ruotsalainen@tietoenator.com Jorma Koskinen, UPM-Kymmene, IT-chef +358 204 15 5131, jorma.t.koskinen@upm-kymmene.com Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com UPM-Kymmene är ett av världens ledande företag inom pappersindustrin. UPM-Kymmene tillverkar journalpapper, tidningspapper, fin- och specialpapper, förädlade produkter samt trävaror. Företaget har produktion i 17 länder och ett världsomspännande försäljnings- och distributionsnätverk. År 2001 var omsättningen nästan 10 miljarder euro och antalet anställda är ca 36 000. www.upm-kymmene.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00830/wkr0002.pdf

Dokument & länkar