TietoEnator effektiviserar personaladministrationen i Västerås Stad

Report this content

TietoEnator effektiviserar personaladministrationen i Västerås Stad Västerås Stad väljer TietoEnator som leverantör vid införandet av självservice inom kommunens personaladministration. Den nya webbaserade lösningen, som är en del av TietoEnators personalsystemkoncept Persona, innebär att 8000 av kommunens medarbetare nu själva kan göra en del av personalarbetet. Syftet är att öka delaktigheten hos personalen och att effektivisera de administrativa funktionerna. Ordervärdet uppgår till cirka 10 miljoner kronor. - Den nya tekniken kommer att ge oss förutsättningar att minska det manuella arbetet avsevärt. Hur mycket detta innebär i pengar är svårt att säga, men det rör sig om stora effektiviseringsvinster, säger Håkan Berndtson, Västerås Stad. Affären innebär att Västerås stad kan ta tillvara sina redan gjorda investeringar inom personalområdet och samtidigt förbättra servicen mot de anställda. Detta blir den IT-lösning som kommer att få flest användare i Västerås Stad. - Det här är verkligen ett exempel på hur vi inom TietoEnator är med och bygger informationssamhället. Det stöder också vår filosofi att kunden skall kunna utveckla sina interna processer utan att behöva byta ut hela sitt IT-stöd och istället bygga på redan gjorda investeringar, säger Lasse Wastesson, ansvarig för affärsutveckling inom personalsystemsområdet på TietoEnator Resource Management. TietoEnator är marknadsledande i Norden inom personalsystemsområdet. Cirka 25 procent av alla arbetstagare i Sverige får sin lön via TietoEnators system. Ser man på Norden som helhet, är motsvarande siffra över 30 procent TietoEnator Resource Management erbjuder affärslösningar för hantering av ekonomi, personal, information och kunder. Lösningarna baseras på mångårig erfarenhet, kvalificerade tjänster och standardsystem. De skapar förutsättningar för såväl löpande inrapportering som uppföljning och analys, oavsett var i organisationen användaren finns. Genom utbytbara komponenter kan varje kund växa in i sin lösning och anpassa systemet efter sina affärsprocesser. För ytterligare information, kontakta: Lasse Wastesson, TietoEnator Resource Management AB 08-749 81 45, lasse.wastesson@tietoenator.com Håkan Berndtson, Västerås Stad 021-39 00 00, hakan.berndtson@vasteras.se Du kan också gå in på www.rm.tietoenator.com , eller kontakta oss via rm.se@tietoenator.com. Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00430/wkr0002.pdf

Dokument & länkar