TietoEnator köper Enterprise Systems Copenhagen A/S

Report this content

TIETOENATOR ABP PRESSMEDDELANDE 24.10.2002 KL 14.00 1 (1) TietoEnator köper Enterprise Systems Copenhagen A/S TietoEnator förvärvar det danska konsultföretaget Enterprise Systems Copenhagen. Avtalet innebär att TietoEnator tar över 18 anställda, en solid kundportfölj inom framförallt hälso- och sjukvårdssektorn, samt produkten KMS, ett ramverk för registrering av klinisk kvalitet. Köpeskillingen är 1,4 miljoner euro. TietoEnator är idag den ledande leverantören i Norden av IT-lösningar för hälso- och sjukvårdssektorn. Köpet av Enterprise Systems Copenhagen A/S stödjer koncernens tillväxtstrategi och stärker företagets position på den danska marknaden. Som en följd av avtalet får TietoEnator 375 anställda i Danmark, varav 25 är specialiserade inom hälso- och sjukvårdsområdet. Arbetet kommer nu främst att inriktas på att realisera de synergieffekter som finns i kombinationen av TietoEnators storlek och nordiska produktportfölj, i synnerhet inom området elektroniska patientjournaler, och Enterprise Systems Copenhagens position på den danska marknaden. Vidare skall den fortsatta framgången för KMS på den danska marknaden säkras, liksom möjligheterna att få produkten introducerad på övriga nordiska marknader. - Enterprise Systems Copenhagens styrka inom utveckling av moderna och värdeskapande IT-lösningar är ett starkt komplement till TietoEnators verksamhet. De KMS-baserade lösningarna för danska Hovedstadens Sygehusfaellesskab (H:S) och projektet "Det National Indikatorprojekt" är två exempel på deras kapacitet. Vi får nu en optimal plattform varifrån vi kan möta efterfrågan på säkra och framtidsorienterade IT- lösningar för hälso- och sjukvårdssektorn, säger Marianne Woldbye- Tholin, ansvarig för TietoEnator HealthCare i Danmark. - Enterprise Systems Copenhagen kommer nu att ha större möjligheter och kan även ingå i större och mer omfattande kundprojekt. Med förvärvet av Enterprise Systems Copenhagen stärker TietoEnator sin position i Danmark och blir ett starkt alternativ till våra konkurrenter inom IT för hälso- och sjukvårdssektorn, säger Martin Broch Pedersen, VD för Enterprise Systems Copenhagen. Avtalet träder i kraft per den 1. october, 2002. För vidare information, kontakta: Marianne Woldbye-Tholin, VD, TietoEnator HealthCare Danmark, +45 39 17 28 60 Ola Gustafsson, VD, TietoEnator HealthCare Sverige, 046-18 05 85 Patrik Helenius, Enterprise Systems, +45 33 73 23 73 Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com Enterprise Systems Copenhagens mission är: att förstärka och utveckla våra kunders affärer genom IT-lösningar av högsta kvalitet. Företagets ambition är att höja kvaliteten i de IT-lösningar som utvecklas i Danmark. Vi levererar kvalitetsprogramvara genom en iterativ, strukturerad och analytisk utvecklingsprocess i kombination med användningen av objektorienterade och komponentbaserade principer. Vi erbjuder våra kunder konsulttjänster eller åtar oss fullt ansvar för utvecklingsprojekt från analys till driftsättning. www.es.dk TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00940/wkr0002.pdf

Dokument & länkar