TietoEnator levererar Internet-lösning till Stora Ensos division för konsumentförpackningar

Report this content

TietoEnator levererar Internet-lösning till Stora Ensos division för konsumentförpackningar TietoEnator har levererat en Internetapplikation till Stora Ensos division för konsumentförpackningar, som möjliggör egen sökning av information om beställningar för divisionens kunder. Lösningen, PartnerWeb, är ett gränssnitt på Stora Enso-koncernens ERP-system. Systemet används redan av kunder till Stora Enso på mer än 20 platser i världen och driftsättningen hos divisionens nyckelkunder fortsätter nu. PartnerWeb bygger på det nya ERP-systemet Fenix som TietoEnator och Stora Enso utvecklat tillsammans. Lösningen kommer nu att införas i den europeiska verksamheten. Fenix gör det möjligt för användarna att följa sina orders i realtid, så att de alltid vet i vilket skede av kedjan, från produktion till leverans, dessa befinner sig. Systemet ger en fullständig översikt över bland annat beställningar och fakturor. - Genom PartnerWeb kan kunderna komma åt den information de behöver i realtid. Detta är en av de viktigaste aspekterna då det handlar om att dela med sig av affärsinformation till sina kunder. Informationen är alltid tillgänglig, oavsett skillnader i tidszoner och kontorstider, säger eBusiness Manager Kirsi Viskari, ansvarig för PartnerWeb-projektet på Stora Enso. - Fenix skapades ursprungligen för Stora Ensos egna användare, såsom produktions- och logistikplanerare samt försäljningspersonal. Tillämpningen PartnerWeb syftar till att göra Fenix-tjänsterna tillgängliga även för Stora Ensos kunder så att de kan följa upp sina beställningar. De kommer nu att ha tillgång till samma information som Stora Enso vilket innefattar såväl statistik över beställningar, produktionsplanering och diverse kvantitetsdata, som aktuellt lager med detaljerad information om både rull- och pallvolymer, förklarar Seppo Mutta på TietoEnator, ansvarig för designen av PartnerWeb. Det är inte alltid lätt att ändra ett stort system eller lägga till nya funktioner. En applikation måste innehålla all funktionalitet utan att bli långsam eller sänka prestandan på huvudsystemet. TietoEnators utmaning har bestått i att snabbt tillämpa så kallade lätta lösningar, som ändå når upp till den funktionalitetsnivå som krävs i en webblösning. Strukturen i Stora Ensos Fenix-system möjliggör PartnerWebs realtidstjänster. - TietoEnator har hjälps oss att svara upp mot utmaningen i en global IT- strategi. Det är viktigt för oss att våra partners respekterar våra målsättningar som om de vore deras egna och stöder våra tillväxtmål. Dessutom måste de alltid ligga ett steg före i professionalitet, säger Walter Haberland, IT-chef på Stora Enso. För ytterligare information vänligen kontakta: Kirsi Viskari, M.Sc, eBusiness Manager, Stora Enso Consumer Boards, tfn +358 20-46121, kirsi.viskari@storaenso.com Seppo Mutta, Department Manager, Sales & Logistics Solutions, TietoEnator Forest, tfn +358 20-635 500, seppo.mutta@tietoenator.com Med 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com Stora Enso is one of the world's leading forest products companies. The company's main product areas are magazine papers, newsprint and fine papers as well as packaging boards, areas in which the group is a global market leader. Stora Enso is also a significant producer of timber. In 2001 the company had sales of EUR 13 billion and approximately 15 million tonnes of annual paper and board production capacity. The company employs some 45 000 persons in more than 40 countries and its shares are listed in Helsinki, New York and Stockholm. www.storaenso.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00330/wkr0002.pdf

Dokument & länkar