TietoEnator levererar M2M-lösning till Returpack

Report this content

TietoEnator levererar M2M-lösning till Returpack TietoEnator har fått i uppdrag av Returpack AB att utveckla en lösning för kommunikation med returautomater. Lösningen kommer att ge nya möjligheter till uppföljning av returhanteringen i Sverige. Ordervärdet uppgår till cirka 2,5 miljoner kronor. Returpack ansvarar för landets återvinning av aluminiumburkar och återvinningsbara PET-flaskor. Verksamheten förutsätter en effektiv informationshantering. Med TietoEnators M2M-lösning (Maskin till Maskin) får Returpack nu bättre tillgång till den information som finns lagrad i automaterna vilket möjliggör både avstämning och kontroll av returhanteringen. Information kommer också att kunna skickas till automaterna på ett mer flexibelt sätt än tidigare. - Lösningen är strategiskt viktig för oss eftersom den innebär att vi får större möjligheter att automatisera och förbättra vår informationshantering. Det nya systemet är också bättre anpassat till andra intressenters behov och kommer till exempel att kunna integreras med butikkedjornas övriga system. TietoEnator tar fram en helhetslösning till oss. Det tidigare M2M projekt vi genomfört tillsammans har visat att man har en stor förmåga att kombinera affärsnyttor med spjutspetsteknik, detta har legat till grund för vårt val av TietoEnator som leverantör, säger Jan Rehnberg, VD på Returpack. - Det är spännande att se hur M2M-kommunikation kan förbättra en verksamhet. När alla parter får tillgång till rätt information blir returhanteringen både billigare och säkrare. Det råder ingen tvekan om att M2M skapar stora möjligheter för effektivisierng inom många olika företag. Vi märker att allt fler kunder efterfrågar helhetslösningar och att kundernas fokus allt mer ligger på affärsnyttorna man kan tillgodogöra sig, säger Mikael Carlsson, M2M Solution Center, TietoEnator. TietoEnator M2M Solution Center erbjuder sina kunder en helhetslösning, från behovsanalys och affärsutveckling till systemintegration och drift. I Sverige finns idag cirka 6000 returautomater i 4000 butiker. Återvinningskravet för aluminiumburkar och återvinningsbara PET-flaskor är 90 procent. Returpack arbetar kontinuerligt med att aktivera hushåll och andra grupper att samla in returförpackningar och öka pantningen. Företaget ägs av förpackningsindustrin, handelns organisationer samt bryggerierna. För ytterligare information, v g kontakta: Mikael Carlsson, M2M Solution Center, TietoEnator, 08-703 62 74, 0708-50 00 09 Jan Rehnberg, vd, Returpack, 08-556 005 00 Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com www.tietoenator.com/m2m TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00300/wkr0002.pdf

Dokument & länkar