• news.cision.com/
  • TIETOENATOR/
  • TietoEnator och Finska Försäkringsdata Ab utvecklar allmänt skadeanmälningssystem för försäkringsbolag

TietoEnator och Finska Försäkringsdata Ab utvecklar allmänt skadeanmälningssystem för försäkringsbolag

Report this content

TietoEnator och Finska Försäkringsdata Ab utvecklar allmänt skadeanmälningssystem för försäkringsbolag TietoEnator och Finska Försäkringsdata Ab har utvecklat ett allmänt system för hantering av försäkringsbolags skadeanmälningar. Projektet startades av Finska Försäkringsbolagens Centralförbund och omfattar finska skadeförsäkringsbolag. Lösningen tas i bruk i oktober 2002. Den första fasen inkluderar de fem största försäkringsbolagen i Finland men målet är att lösningen skall användas av alla skadeförsäkringsbolag. Det nya systemet möjliggör insamling av basdata i försäkringstagarnas skadeanmälningar. Informationen kan användas av alla bolag som är kopplade till systemet, och syftet är att förhindra bedrägerier där en försäkringstagare försöker få ut ersättning från flera bolag. Informationen i skadeanmälningarna lagras i en gemensam databas. Lösningen har ett webbaserat användargränssnitt som bygger på TietoEnators plattform Web Component Suite samt Java-teknologi. Kopplingar till databasen sker via en säker VPN-förbindelse. För ytterligare information, kontakta: TietoEnator Corporation, TietoEnator Financial Solutions Oy, Terhi Kesti, Business Unit Manager +358 9 862 63005, +358 40 5021 095 Finska Försäkringsdata Ab, Mauri Hanhela, Managing Director, +358 9 6804 0329, +358 40 5265 431 Finska Försäkringsbolagens Centralförbund, Hannu Ijäs, Legal Advisor, +358 9 6804 0222 Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com Finska Försäkringsbolagens Centralförbund är försäkringsbranschens intresse- och samarbetsorganisation. Dess viktigaste uppgift är att säkerställa medlemsbolagens verksamhetsförutsättningar och att arbeta för försäkringsbaserade lösningar inom olika samhällssektorer. Centralförbundet medverkar till att utveckla försäkringsverksamheten på ett sätt som tillfredsställer branschens kunder och övriga intressenter. Bland andra viktiga uppgifter som Centralförbundet sköter kan nämnas branschens externa och interna information, insamling, analys och administration av försäkringsekonomiska data samt branschens gemensamma utbildning. www.vakes.fi Finska Försäkringsdata Ab ägs av försäkringsinstitutioner och sammanställer och distribuerar statistik över skadeförsäkringsbolagens verksamheter till försäkringsbolag. Företaget erbjuder också sina ägare lokala nätverk samt programtjänster. www.suomenvakuutusdata.fi TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar