TietoEnator och Metso tecknar globalt avtal

Report this content

TietoEnator och Metso tecknar globalt avtal TietoEnator har tecknat ett avtal med Metso Corporation om övertagande av driften av Metsos globala Lotus Notes system. Avtalet kommer beröra cirka 23000 användare i hela världen. Metso och TietoEnator har samarbetat under flera år i olika projekt, bland annat inom området Notestjänster. Notes är Metsos strategiska kanal för internkommunikation och omfattar flera tusen verksamhetsstödjande applikationer. Som en följd av ett antal företagsförvärv behöver nu Metso ena sina koncernomfattande kommunikationssystem. Avtalet som tecknats omfattar även nya inplementeringsprojekt under 2002. - Pålitlig, effektiv, snabb och global kommunikation är absolut nödvändigt för Metsos affärsverksamhet. Storleken på Metsos kommunikationsnätverk, Metso Net, och den volym av kommunikationstrafik som den måste stödja, kräver kompetenta och flexibla partners, säger Ismo Platan, Vice VD och CIO för Metso. - Det primära målet för avtalet är att säkerställa att våra tjänster blir mer tillgängliga än tidigare, i tre olika tidszoner. Vissa funktioner, som till exempel expertstöd, kommer att vara tillgängliga från Finland dygnet runt, säger Seppo Mellas, direktör vid TietoEnator. För ytterligare information, v g kontakta: Ismo Platan, Senior Vice President, CIO, Metso koncernern, tel. +358 400 424 124 Director Seppo Mellas, TietoEnator, tel. +358 9 8626 1754 Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar