TietoEnator och MPS i samarbete

Report this content

TietoEnator och MPS i samarbete TietoEnator och finska MPS har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att man kan erbjuda sina kunder heltäckande lösningar och tjänster inom HR-området. Samarbetet kombinerar MPS expertis inom personalstrategi och ledarskap med kompetensen inom TietoEnators affärsområde Resource Management. Målet med samarbetet är att effektivisera genomförandet av förändringar i kundernas HR-arbete, liksom att hjälpa dessa att harmonisera sina personal- och IT-strategier. - Vår bakgrund och erfarenhet har givit oss en djup förståelse för människans beteende i arbetet. Detta utgör en stabil utgångspunkt för utvecklingen av värderingar, kompetens, personalstrategier och ledarskap. I samarbete med TietoEnator kan vi nu erbjuda våra kunder heltäckande tjänster inom allt från utveckling av personalstrategier och processer till IT-lösningar. För kunderna innebär detta besparingar i tid, pengar och bundna resurser, säger Sakari Pitkänen, VD för MPS Finland Consulting Oy. - IT- lösningarnas betydelse för personalutveckling och personaladministration ökar hela tiden. För att förverkliga goda IT- lösningar krävs omsorgsfulla förberedelser, noggrann processplanering och effektiv driftsättning. MPS och TietoEnators kompetenser kompletterar varandra utmärkt i detta fall, säger Pertti Kettunen, chef vid TietoEnators affärsområde Resource Management. Samarbetet inleds omedelbart i Finland men avtalet omfattar också övriga nordiska länder där båda parter redan har ett starkt fotfäste. TietoEnator är Nordens ledande leverantör av personalsystem. MPS har sammanlagt cirka 80 konsulter i Finland, Sverige, Norge och Danmark. För ytterligare information, kontakta: Pertti Kettunen, chef, TietoEnator Resource Management, +358 9 3290 7136 Sakari Pitkänen, VD, MPS Finland Consulting Oy, +358 400 707 011 Sirpa Reunanen, assistent, MPS Finland Consulting Oy, +358 9 4300 0341 TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har 13 000 experter i över 20 länder. www.tietoenator.com MPS är ett expertföretag inom personalstrategi och ledarskap. Våra specialkompetenser spänner över flera områden och vi utvecklar dem ständigt. MPS grundades i Finland 1975. För tillfället har vi 35 kontor i 15 länder, varav det senaste öppnades i Kina 2002. I Finland hade vi en omsättning på ca 8 miljoner euro år 2002. På de finska kontoren i Esbo, Uleåborg, Tammerfors och Åbo arbetar sammanlagt 80 personer. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar