TietoEnator tecknar avtal med Stora Enso Metsä

Report this content

TIETOENATOR ABP PRESSMEDDELANDE 11.11.2002 KL 10.00 1 (1) TietoEnator tecknar avtal med Stora Enso Metsä Stora Enso Metsä har valt TietoEnators transportsystem för hantering av sina timmertransporter. Systemet räknar ut de mest effektiva rutterna för transport av virkesråvara från skog till industri. Lösningen innebär att antalet tomkörningar kan minimeras vilket betyder stora kostnadsbesparingar och minskade utsläpp. Stora Ensos nya transportsystem är unikt i sitt slag, eftersom det möjliggör en optimering av timmeranskaffningen i hela landet oavsett var avverkning sker. Tidigare planerades vägtransporterna genom att man använde regionala modeller för ruttplanering. Nu kommer Stora Ensos alla timmertransporter i Finland att dirigeras centralt två eller tre gångar i veckan. Ruttplaneringen omfattar totalt cirka 250 timmerbilar som förser ett hundratal industrier med råvara. Ruttplaneringen bekräftas och skickas till lastbilarna via fem anskaffningsregioner. Om behov finns kan dirigeringen i framtiden utökas till att omfatta även andra länder. TietoEnators system väljer det mest kostnadseffektiva transportsättet av alla för varje destination vilket innebär att man även inkluderar transporter med tåg, fartyg samt flottning. Vid val av rutter tas hänsyn till transportscheman, behovet hos industri samt lokalisering av avlägg vid väg. Systemet tar även hänsyn till vägförhållandena vilket är speciellt viktigt under vintern då vägvalet i stor utsträckning styrs av vägarnas beskaffenhet. Transportplaneringssystemet är en del av ett större virkesanskaffningssystem från TietoEnator som omfattar optimeringsmodeller för avverkning, transport- och ruttplanering. Lösningen förvaltas av TietoEnator och används dagligen av ungefär 600 personer. Cirka hundra industrier samt 550 timmerbilar och skördare är kopplade till systemet. Lösningen utnyttjar satellitnavigering i kombination med GSM- och GPRS-teknik. - TietoEnator erbjuder skogsindustrin IT-tjänster inom hela värdekedjan, från skogsbruk och virkesanskaffning, sågverk och pappersbruk, till försäljning och logistik. Det system som levererats till Stora Enso representerar den senaste tekniken inom virkesanskaffning och är unikt i världen, berättar Sakari Ruotsalainen, ansvarig för TietoEnator Forest. För mer information, kontakta: Sakari Ruotsalainen, ansvarig TietoEnator Forest tfn: +358 40 5116165, e-mail: sakari.ruotsalainen@tietoenator.com Matti Karjula, ansvarig Domestic Wood Procurement, Stora Enso Metsä tfn: +358 2046 23009, e-mail: matti.karjula@storaenso.com Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com Stora Ensos virkesanskaffning i Europa uppgår till 50 miljoner m3. Stora Enso Metsä levererar årligen 25 miljoner m3 virkesråvara från Finland, Ryssland och Baltikum till företagets massa- och pappersbruk samt sågverk. Målet är att säkerställa ett jämnt virkesflöde till industrierna med hjälp av miljövänliga metoder. Stora Enso Metsäs arbetskraft består av 800 anställda och 500 avverknings- och transportleverantörer. Stora Enso Metsä omsätter totalt EUR 1.1 miljarder. www.storaenso.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar