TietoEnators finansiella rapporter år 2003

Report this content

TietoEnators finansiella rapporter år 2003 TietoEnators bokslutskommuniké för år 2002 publiceras fredagen den 14 februari 2003. Koncernens bolagsstämma hålls torsdagen den 20 mars 2003. TietoEnator publicerar tre delårsrapporter år 2003. Delårsrapporten för första kvartalet publiceras tisdagen den 29 april 2003, andra kvartalet publiceras fredagen den 18 juli 2003, och delårsrapporten för det tredje kvartalet publiceras torsdagen den 23 oktober 2003. De finansiella rapporterna publiceras på engelska, svenska och finska. De kommer också efter offentliggörandet att vara tillgängliga på TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00780/wkr0002.pdf

Dokument & länkar