Tific sluter återigen avtal med storbolag

Tific har återigen slutit avtal med ett svenskt storbolag. Denna gång är det Handelsbanken som tagit beslutet att införa support automation och självhjälp som stöd till sin befintliga IT-support. Avtalet omfattar 12 000 slutanvändarlicenser av Tifics supportplattform Tific Support Automation Suite. Anders Ljungqvist som är Supportchef på Handelsbanken är mycket nöjd med implementationen. ”Handelsbanken har tidigare anlitat Tific för två viktiga projekt med bra resultat och det känns bra att nu även få möjligheten att effektivisera den interna supporten. De omfattande besparingar som supportlösningen innebär kan Handelsbanken istället investera i utveckling av kärnverksamheten – tjänster inom bankområdet”

Tific har under senare delen av 2007 och inledningen av 2008 infört sin support automationslösning på ett flertal stora bolag på den svenska marknaden vilket Tifics VD Pär Ribbner delvis tackar analysföretaget Gartner för.

”Den andra generationens lösningar inom support automation och självhjälp har fått stor uppmärksamhet eftersom vi talar om helt nya nivåer av användarvänlighet och problemlösningsgrad, att Gartner framhäver support automation som en central del av framtidens IT-support får stor genomslagskraft på vår marknad”

Support automation, som är en kärnfunktionalitet i Tific Support Automation Suite, löser datorkonflikter automatiskt eller med minimal användarinblandning. Att lösa incidenter redan i konfliktstadiet innebär i praktiken att slutanvändaren aldrig drabbas av ett givit problem. För företag med flera tusen datoranvändare innebär denna proaktiva problemlösning en markant kostnadsbesparing då strömmen av kostsamma supportsamtal till företagens helpdesk minskar men även den dolda supportkostnaden som innefattar den tid som slutanvändaren själv, eller inblandade kollegor, lägger på att lösa problem.Om oss

Tific är en ledande leverantör av lösningar för support automation och självhjälp. Sedan grundandet 1999 så har Tifics supportlösningar hjälpt globala bolag på företags- konsument- och den mobila marknaden att effektivisera deras supportverksamhet med sänkta supportkostnader och ökad kundnöjdhet som följd. Mer information finns på http://www.tific.com