Årsredovisning och Koncernredovisning 2016-07-01 – 2017-06-30, korrigering ägarförhållanden

Inför årsstämman 2017-10-05 uppmärksammades vi på att ägarfördelningen (sida 5) var felaktig i den årsredovisning som skickades ut inför stämman (pressmeddelande 2017-09-12).

I samråd med våra revisorer har vi uppdaterat siffrorna vilket vi informerade om på årsstämman. Den rätta texten under punkten Ägarförhållanden på sida 5 ska vara:

Ägare Antal i % av
kapital / röster
Avanza Pension 27,38 %
Lars Åke Södergren Consulting AB 22,53 %
Christer Jönsson 2,56 %
Fredrik Grevelius 2,50 %
Largor AB 2,50 %
Övriga aktieägare 42,53%
Totalt 100,00%
  • Per 2017-06-30
  • 2016-10-03  flaggade Christer Jönsson för att han kontrollerar 10,01% varav merparten finns hos Avanza Pension

Tillsammans bidrar vi till en bättre miljö i Europa!

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa Rena Publika Rum genom ett miljökoncept som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.