Bästa Q3 resultatet i bolagets historia

Report this content

Tredje kvartalet är verksamhetens bästa jämförbara tredje kvartal i bolagets historia både vad gäller omsättning och resultat. Resultatet är en funktion av insatser den operativa ledningen genomgående arbetat med under året i fråga. Förbättrade rutiner genomförs kontinuerligt samtidigt som kostnadskontrollen är rigorös.


KVARTALSRAPPORT, JULI – SEPTEMBER 2021

 • Bästa Q3 resultatet i bolagets historia
 • Periodresultat (juli-september) 2,9 MSEK bättre än föregående år
 • Omsättning, (jan-september) 23,2 MSEK (7,2 MSEK bättre än föregående år)   
 • 1 471 mediaplatser sålda
 • Fortsatt stark orderingång

Finansiell utveckling

Tredje kvartalet, juli - september 2019

 • Nettoomsättning: 6 853 (2 549) TSEK
 • Resultat innan finansiella poster: 1 165 (-1 749) TSEK
 • Resultat per aktie: 0,11 (-0,16) kronor
 • Likviditet: 17 300 TSEK

9 månader, januari – september 2021

 • Nettoomsättning: 23 200 (16 000) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster: 7 917 (12,8) TSEK
 • Resultat per aktie: 0,72 (0,001) kronor

Dejan Shabacker
VD
Dejan.Shabacker@tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls miljöstationer med miljövänliga skräppåsar som är kostnadsfria för allmänheten. Verksamheten finansieras av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Numera har konceptet utökats till att även omfatta digitala miljöstationer. För ytterligare information besök www.tikspac.com.

Prenumerera