Flaggningsmeddelande

Bolaget och styrelsen har idag informerats om att styrelseledamoten och störste ägaren Lars Åke Södergren har minskat sitt aktieinnehav i TiksPac AB och därmed passerat flaggningsgränsen på 20 % av kapital och röster i bolaget. 

Efter försäljningen äger Lars Åke Södergren 2.077.500 aktier, motsvarande 18,89 % av kapital och röster i bolaget. Före försäljningen var aktieinnehavet 2.627.500 aktier motsvarande 23,89 % av kapital och röster i bolaget.

Efter transaktionen ovan har Extrico AB flaggat för ett aktieinnehav på 1.100.000 aktier motsvarande 10% av kapital och röster i bolaget.

Kommentar från Jan Karlander, VD på Extrico AB:

Extrico AB är ett investmentbolag med säte i Ängelholm vars verksamhet går ut på att investera i tillväxtbolag som har en stor andel återkommande intäkter. Vi strävar också efter att äga 10% i våra viktigaste innehav. Därför passade det nu mycket bra när det fanns möjlighet att förvärva 5% av Lars Åke Södergren, som varit med från början i Tikspac. Extrico äger efter affären totalt 10% av aktierna i Tikspac.”

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Prenumerera