Flaggningsmeddelande

TiksPac meddelar idag att Dejan Shabacker, huvudägare och VD, har utökat sitt innehav i bolaget och passerat flaggningsgränsen 25 procent.

Totalt innehav efter transaktionen som har skett via Spotlight Stock Market, uppgår till 3 000 000 aktier, motsvarande 27,3 procent av aktiekapital och röster.

 

För ytterligare information:

Dejan Shabacker, VD

Tel. +46 (0) 733 406 643

www.tikspac.com

 

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Under de senaste åren har konceptet kompletterats med möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa hundlatriner ”TiksCan” och under hösten 2019 lanserades Skräpplockarstationer som kan köpas av alla som vill ha en renare närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight Stock Market, för ytterligare information besök www.tikspac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar