Förhandsinfo Delårsrapport Q4

Preliminär omsättning och resultat bättre än förväntat

När vi sammanställer siffrorna till och med vårt fjärde kvartal (april – juni 2018) ser vi att omsättning och resultat överstiger både tidigare år och vad man kan förvänta sig. Vi presenterar därför redan nu preliminär information om detta.

Preliminär omsättning för fjärde kvartalet (april – juni 2018) blir över 10 mkr med ett resultat på nära 3,5 mkr.

Motsvarande siffror för 12 månader (juli 2017 – juni 2018) blir ca 31,8 mkr med ett resultat före skatt på ca 9 mkr.

Nedanstående bör noteras vid analys av siffrorna ovan:

  •  Nettoomsättning 12 månader: + 9,7 mkr högre jämfört med föregående år
  •  Resultat före skatter 12 månader +12,3 mkr bättre jämfört med föregående år
  •  Föregående år flyttades leveranser värda 3,6mkr till innevarande bokföringsår. alla kostnader för detta togs under föregående bokföringsår (se pressmeddelande ”Vinstvarning” 2017-08-28). Detta påverkar vid helårsjämförelsen med 7,2mkr. 
    • Justerad nettoomsättning 12 månader: + 2,5 mkr högre jämfört med föregående år
    • Justerat resultat före skatter 12 månader +5,1 mkr bättre jämfört med föregående år
  • Goodwillavskrivningar har tidigare gjorts med 1 mkr under 5 år. Detta är nu avskrivet och påverkar ej årets resultat. 

För utförligare information hänvisas till ordinarie delårsrapport som presenteras 2018-08-29.

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD
Tel. +46 (0)346 – 734 721
stefan.arvidsson@tikspac.com
www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Denna information är sådan information som TiksPac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2018.

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa Rena Publika Rum genom ett miljökoncept som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Prenumerera