Kvartalsrapport för TiksPac AB

Report this content

TiksPac AB ökar resultatet i fjärde kvartalet 2020

Primärt består ökningen i kvartalet av fortsatt kostnadskontroll.

För ytterligare information:

Dejan Shabacker, VD

Tel. +46 (0) 733 406 643
 

Kort om TiksPac:

 
Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls miljöstationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och som därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Numera har konceptet utökats till att även omfatta skräppåsar. Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av miljöstationerna. Tillsammans håller vi din stad ren.
För ytterligare information besök www.tikspac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar