Ny VD utsedd

Styrelsen för TiksPac AB har utsett Dejan Shabacker till ny VD, han tillträder som tidigare meddelats tjänsten omgående.


”Vi i styrelsen är väldigt glada att ha Dejan Shabacker på plats per omgående. I honom får vi en kompetent och motiverad VD som besitter en god analytisk förmåga vilken kommer väl till pass när han nu skall sätta sig in i bolaget. Styrelsen ger den nytillträdde Vd:n möjlighet att kort uttala sig om sina tankar nedan.” säger styrelsens ordförande Robert Katic i ett uttalande.

 

Ny VD har ordet:

”Jag känner en stor glädje över att kunna vara med och bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att framförallt bidra med digitala lösningar till nuvarande affärsmodell. Tikspac har en unik position som medial förmedlare i samband med aktivt miljötänk. Att ta tillvara på den plattform som bolaget lyckosamt etablerat genom åren och ytterligare vidga möjligheterna genom digitala funktioner, värdehöjande tjänster, expansion och utökade säljinsatser är ett arbete jag kommer driva på i allra högsta grad. Jag är dock ödmjuk inför uppdraget och är väl medveten om utmaningar som ligger framför oss men med hårt jobb och fokus ledsagad av min starka revanschlystnad är jag övertygad om att våra mål kommer infrias.”

Dejan Shabacker

VD, Tikspac AB

 

För ytterligare information:

Dejan Shabacker, VD

Tel. +46 (0) 72 177 09 24
www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Under de senaste åren har konceptet kompletterats med möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa hundlatriner ”TiksCan” och under hösten 2019 lanserades Skräpplockarstationer som kan köpas av alla som vill ha en renare närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight Stock Market, för ytterligare information besök www.tikspac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar