Styrelsens kommentar till aktieköpet i iApotek Int AB

Report this content

Onsdagen den 27 januari 2021 informerades marknaden om att TiksPac AB 
(publ.) förvärvat 2 821 000 aktier, motsvarande 13,95 procent av röster och kapital i det Spotlight Stock Markets noterade bolaget iApotek Int AB samt att man därmed blivit största ägare i iApotek Int AB.  

Ambitionen med positioneringen är att bli en aktiv och tongivande ägare i iApotek Int AB med målsättningen att skapa synergieffekter som skall bidra till långsiktigt positiva aktieägarvärden i båda dessa bolag.   
TiksPac AB (publ) har trots rådande pandemi under de senaste verksamhetsåren byggt upp en stark kassalikviditet. Styrelsen och ledningen analyserar fortlöpande möjligheter till strategiska strukturaffärer där det finns koppling till befintliga verksamheter med målsättningen att bygga en stark och ledande aktör inom digital marknadsföring och försäljning.   

 

Styrelsen i TiksPac AB (publ) 

Robert Katic
Styrelsens ordförande
robert.katic@tikspac.com

Kort om TiksPac

Kort om TiksPac 

 

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Numera har konceptet utökats till att även omfatta skräppåsar. Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Tillsammans håller vi rent. 

 

För mer informationen besök www.tikspac.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar