Styrelsens kommentar till beslut om avnotering

Med anledning av marknadsplatsen Spotlight Stock Markets beslut att från stängning 30 juni avnotera TiksPac AB finner bolagets nytillträdda styrelse det nödvändigt med följande marknadskommunikation:

Spotlight Stock Market har inte kommunicerat med bolaget i frågan efter att den nya styrelsen tillträtt vilket vi i styrelsen finner anmärkningsvärt. Bolaget har sålunda inte getts möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter. Styrelsen har därav svårt att förstå Spotlight Stock Markets regelverk.

Styrelsen ser hur professionellt Dejan Shabacker tagit sig an VD-rollen samt att regelefterlevnaden säkerställts och noterar samtidigt att marknaden agerat positivt på de nyligen beslutade tillsättningarna. Styrelsen står därför enade bakom bolagets nytillträdde VD som mot marknaden hela tiden varit öppen och transparent kring sin bakgrund. Vi vill gärna tro att samhället vilar på en grundläggande värdering i form av att en individ ska kunna gå vidare och därmed även ta ledande uppdrag i näringslivet.

Med anledning av det inträffade har styrelsen i TiksPac AB:s haft ett extrainsatt styrelsemöte där det beslutades att bolaget förblir onoterat med fortsatt fokus på att bygga aktieägarvärde och när tillfälle ges åter notera bolaget på lämplig marknadsplats. Bolaget återkommer kring förutsättningarna för inofficiell handel med bolagets aktier.

Styrelsen i TiksPac AB

För ytterligare information:

Robert Katic

Styrelsens ordförande
+46 (0) 73 677 86 99
robertkatic@hotmail.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Under de senaste åren har konceptet kompletterats med möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa hundlatriner ”TiksCan” och under hösten 2019 lanserades Skräpplockarstationer som kan köpas av alla som vill ha en renare närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight Stock Market, för ytterligare information besök www.tikspac.com.

Prenumerera