TiksPac:s engagemang i iApotek Int AB avslutas

Report this content

Som tidigare delgivits marknaden såg TiksPac, med sina marknadsföringskanaler och 27 miljoner
kontakttillfällen per år, en stor potential i nätbutiken Apotek365.

Allt eftersom den nya styrelsen fått ta del av mer djupgående information, som inte varit känd i
marknaden, har flertalet utmaningar utkristalliserats i iApotek. Tidigare ledande befattningshavare har
inte varit transparenta avseende varifrån verksamhetens intäkter primärt har kommit ifrån, hur de
ekonomiska förutsättningarna de facto sett ut och inte heller varit transparenta med var i processen
bolaget befunnit sig avseende försäljningsstarten av receptbelagda läkemedel via sin nätbutik
Apotek365.

Eftersom förutsättningarna att bedriva verksamhet i iApotek inte bedöms kunna baseras på regelrätta
grunder har TiksPac:s styrelsemedlemmar Robert Katic, Peter Olausson, Annette Lahti och Mirza Muhic
fredagen den 16 juli 2021 på egen begäran valt att avgå från styrelsen i iApotek Int AB.

TiksPac kommer under hösten 2021 analysera all tidigare marknadskommunikation från iApotek och i
samråd med sina juridiska ombud överväga förutsättningarna att föra talan mot den förra styrelsen,
den operativa ledningen samt bolagets tidigare revisor.

 

Styrelsen i TiksPac AB (publ)

Robert Katic
Styrelsens ordförande
robert.katic@tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls miljöstationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Numera har konceptet utökats till att även omfatta skräppåsar. För ytterligare information besök www.tikspac.com.

Prenumerera