VD har ordet

Givet frågor jag fått från olika aktieägare vill jag uttrycka följande. Mitt mål är att förvalta TiksPac och utveckla det i linje med handlingsplaner avsedda för att bygga långsiktigt värde med fokus på kostnadskontroll, digitalisering och expansion.

Jag ser på framtiden i TiksPac med väldigt positiva ögon där högt tempo och välgrundade beslut styr oss framåt. Min egen investering i TiksPac är ett tydligt uttryck för vad jag själv anser om potentialen och riskspridningen i affären. Kortsiktigt har det uppenbarligen uppstått en del friktioner men genom att lyfta på blicken och fokusera på verksamheten, väl genomtänkta och kostnadsmedvetna beslut kan TiksPac med hög sannolikhet uppnå en kraftigt ökad tillväxt framöver!

I övrigt hänvisar jag till tidigare PM styrelsen förmedlat.
 

För ytterligare information:

Dejan Shabacker, VD

Tel. +46 (0) 733 406 643
www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Under de senaste åren har konceptet kompletterats med möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa hundlatriner ”TiksCan” och under hösten 2019 lanserades Skräpplockarstationer som kan köpas av alla som vill ha en renare närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight Stock Market, för ytterligare information besök www.tikspac.com.

Prenumerera