EMU kan öka riskerna för fler ekonomiska kriser

Report this content

"EMU kan öka riskerna för fler ekonomiska kriser" Med ett svenskt EMU-medlemskap ökar riskerna för ekonomiska störningar. Kraven på en nationell stabiliseringspolitik skärps. Det offentliga sparandet måste öka för att kunna klara ekonomiska störningar. Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) har granskat utredningen "Stabilise-ringspolitik i valutaunionen (SOU 2002:16). En kommitté har bland annat analyserat hur den nationella ekonomin kan påverkas av EMU och hur en stabiliseringspolitik bör utformas. En stabil ekonomisk utveckling är själva grundförutsättning i ett bra närings-klimat. Företagare måste kunna kontrollera kostnader, intäkter och minska effek-terna av ekonomiska störningar, t ex kraftiga förändringar av räntor, inflation och efterfrågan. Med EMU tar Europeiska Centralbanken hand om penningpolitiken. Möjligheter-na till en nationell stabiliseringspolitik måste då istället utformas via finanspoliti-ken. - Den är mycket osäkert om de ekonomiska störningarna i framtiden kommer att bli fler eller färre, större eller mindre. En liten ekonomi som Sveriges är generellt mer utsatt än de stora ländernas, förklarar Jörgen Lindell, analytiker, NUTEK, och tillägger: - Den Europeiska Centralbankens politik kommer att utformas utifrån ett genomsnitt för medlemsländerna. Det är ett mer trubbigt instrument än en nationell penningpolitik. Risken finns att störningarna i den svenska ekonomin kommer att bli fler. Kommittén föreslår också att finanspolitiskt råd tillsätts. NUTEK poängterar att rådets mandat i så fall måste fastställas i lag. För ytterligare information: analytiker Jörgen Lindell, NUTEK, telefon 08-681 65 16 eller 073-970 28 48. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00910/wkr0002.pdf

Dokument & länkar