Miljonsatsning på företagare med utländsk bakgrund

De nya företagen i Sverige finns i tjänstebranschen. De drivs ofta av personer med utländsk bakgrund som vill anställa och låta företagen växa. Ändå visar statistik att företagare med utländsk bakgrund oftare än andra är soloföretagare. Här finns en potential som Sverige inte har råd att missa.

I dag lanserar Nutek ett treårigt program där 60 miljoner kronor ska användas till att öka företagandet som drivs av personer med utländsk bakgrund.

- Svårigheterna att få finansiering och det faktum att företagare med utländsk bakgrund har mindre kännedom om den rådgivning och information som erbjuds i dag innebär att tillväxtviljan och tillväxtpotentialen hos småföretagen ledda av personer med utländsk bakgrund inte tas till vara, säger Vukica Bosnjak, programansvarig på Nutek.

Nuteks program innehåller insatser inom fyra områden:

• Kunskap och attityder inom det finansiella systemet
• Nätverk och mötesplatser som stöd för utveckling
• Kvalificerad rådgivning för etablerade företag
• Kunskap om företagande med utländsk bakgrund

- Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund är en viktig del av den svenska ekonomin. En framgångsrik nationell näringspolitik måste se till att stödstrukturerna breddas och anpassas för att bättre svara upp mot de behov som finns för att stimulera entreprenörskap och en hållbar tillväxt, säger Sune Halvarsson, tf generaldirektör på Nutek.

Ytterligare information:
Vukica Bosnjak, programansvarig Nutek 08-681 92 25


Om oss

Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Myndigheten arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Dokument & länkar