Priser till ung forskare och studentföretagare

Henrik Berglund får 2008 års FSF-Nutek-pris till unga forskare. Årets Studentföretagare är Marcus Anzengruber från Stockholm. Årets två vinnare mottog sina priser av statssekreterare Jöran Hägglund vid Nuteks entreprenörskonferens ”Så tänds eldsjälar”.

FSF-Nutek-priset till ung forskare:
Pristagaren Henrik Berglund är civilingenjör i industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Hans forskning handlar bland annat om hur entreprenörer upplever och hanterar risker och möjligheter och hur den entreprenöriella individen influeras och formas av den process som det innebär att starta företag. Prissumman är på 50 000 kronor.

Årets Studentföretagare:
Marcus Anzengruber är 19 år och studerar på Handelshögskolan i Stockholm. Han driver Constant, ett bolag inom internetmarknadsföring. Marcus Anzengruber får ett stipendium på 50 000 kronor och kommer att representera Sverige i den internationella finalen Global Student Entrepreneur Awards, (GSEA) i USA i höst.
Tre kandidater valdes ut till finalen i tävlingen Årets Studentföretagare. Förutom Marcus Anzengruber deltog även Jakob Gottlieb från Uppsala som har startat pr- och webbföretaget Mediex samt Svante Bengtsson, en av tre grundare och vd på miljöteknikföretaget Rehact.

Nutek och Forum för småföretagsforskning, FSF, delar årligen ut priserna FSF-Nutek-priset och Årets studentföretagare. FSF-Nutek-priset ges till en ung entreprenörskapsforskare som under året särskilt utmärkt sig i sin forskning. Priset Årets Studentföretagare syftar till att uppmärksamma de studenter som lyckas kombinera studier på universitet eller högskola med eget företagande.


Ytterligare information:
Lena Stenberg, Nutek, 08-681 65 82 (båda priserna)
Mikael Jorstig, FSF, 08-33 37 07 (FSF-Nutek-priset)
Britt-Marie Nordström, FSF, 019-33 37 00 (Årets studentföretagare)

Om oss

Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Myndigheten arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Dokument & länkar