Turismen växte under 2008 - med kraftiga ökningar från grannländerna

Under 2008 ökade volymerna på svenska hotell, stugbyar och vandrarhem med nästan tre procent och hamnade därmed över 2007 års rekordnivåer. Men världskonjunkturen påverkar vilka som besöker Sverige. Besökarna från våra nordiska grannländer var drygt 12 procent fler. Samtidigt minskade antalet övernattningar från de utomeuropeiska marknaderna med nästan nio procent.

Totalt ökade antalet utländska övernattningar med 4,1 procent. Även den inhemska turismen ökade, plus 2,5 procent. Volymerna från utlandet ökade under årets samtliga månader utom i juni och under årets två sista månader.

– Turistnäringen fortsätter att växa, men är inte opåverkad av konjunkturen. Det finns ett antal faktorer som talar för att volymerna kan ligga kvar på höga nivåer även under 2009. Just nu har vi en fördelaktig växelkurs med ökad köpkraft för utländska besökare. En god utveckling av de disponibla inkomsterna för de som har ett arbete i kombination med ett minskat resande till utlandet talar också för en positiv utveckling under 2009. Samtidigt kan minskad ekonomisk aktivitet leda till försiktigare konsumtion och lägre affärsresevolymer som påverkar lönsamheten för både stora och små företag, säger Dennis Bederoff, ansvarig för turistnäringsfrågor på Nutek.

Nutek är ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och ska sprida information och kunskap om turism och turistnäringens utveckling i Sverige. Nutek är också ansvarig myndighet för främjande av turistnäringen.


Ytterligare upplysningar:
Dennis Bederoff, ansvarig turistnäringsfrågor, 070-567 41 90
Peter Terpstra, turismanalytiker, 070-723 28 11

Komplett pressmaterial med ytterligare information, tabeller och diagram finns på: www.nutek.se/pressrum

Dokument & länkar