Patrik Boman ny koncernchef för Time People Group AB

Styrelsen i Time People Group AB har utsett Patrik Boman till ny koncernchef för IT- konsultbolaget Time People Group, från och med den 2 april. Han kommer närmast från posten som koncernchef för börsnoterade Cybercom. I Patrik Bomans uppdrag ingår att bygga upp Time People Group till ett av Sveriges ledande IT-konsultföretag när det gäller IT-lösningar som stödjer kundens affärsverksamhet.

I dagsläget utgörs Time People Group av dotterbolaget TPG Objektfabriken men bolaget räknar med att expandera kraftigt.

”Jag brinner för att bygga och utveckla konsultföretag.TPG Objektfabriken är ett av Sveriges bästa konsultföretag och jag är övertygad om att bolaget med nuvarande kompetens har de bästa förutsättningarna för kraftig och lönsam expansion”, säger Patrik Boman, som innan Cybercom var VD för HiQ och hade en central roll i bolagets utveckling till att bli ett av Sveriges framgångsrikaste IT-konsultföretag.

”Patrik Boman har stor erfarenhet från branschen och en bevisad erfarenhet av att driva lönsamma, snabbväxande konsultbolag. Dessutom har han ett starkt fokus på säljorienterat ledarskap. Sammantaget en mycket värdefull bakgrund för oss", säger Daniel Johansson, styrelseordförande.

För mer information, kontakta:
Daniel Johansson, styrelseordförande Time People Group, +46 76 816 21 21

Patrik Boman, koncernchef Time People Group, +46 769 1000 99

Om Time People Group och TPG Objektfabriken

Time People Group är moderbolag till TPG Objektfabriken som är ett fristående kunskapsföretag som startades 1998. TPG Objektfabrikens affärsidé är att stödja kunder i att effektivisera sin verksamhets- och systemutveckling.

TPG Objektfabrikens seniorkunsulter har en omfattande praktisk erfarenhet av modelldriven utveckling och moderna iterativa arbetsätt samt stödjande verktyg. Målet är att kunderna ska uppnå en metodisk och rationell verksamhets- och systemutveckling.

TPG Objektfabrikens målgrupp är företag som är beroende av en kostnadseffektiv systemutveckling för sin framgång, Kunderna finns inom samtliga branscher.

TPG Objektfabriken har kontor i Stockholm och Linköping.