Kungörelse

KUNGÖRELSE Såsom tidigare meddelats har TimeSpace Radio AB (publ) ("TSR"), 556345- 9062, upprättat ett dokument benämnt "Information till aktieägarna i TimeSpace Radio AB" med ytterligare information beträffande TSR:s föreslagna förvärv av Printcom AB. Informationen behandlar främst hur den nya koncernen kommer att se ut för det fall att aktieägarna i TSR beslutar att genomföra förvärvet av Printcom AB. Observera dock att informationen endast är preliminär och därför kommer att kompletteras. Då fullständig information sammanställts i enlighet med reglerna för noteringsprospekt kommer detta att offentliggöras genom sedvanliga pressmeddelanden samt på Printcoms hemsida under februari 2002. Det dokument som nu upprättats hålls tillgängligt hos TSR på Forskningsbyn Ideon, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, telefon 046-286 24 40 från och med onsdagen den 12 december 2001. De aktieägare som önskar ta del av dokumentet kan anmäla det till TSR så kommer det att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. Dokumentet kan vidare hämtas på TSR:s hemsida, www.timespace.se samt på Printcoms hemsida www.printcom.se Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00510/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00510/bit0002.pdf

Dokument & länkar