Flaggning i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Tingsvalvet”)

Report this content

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) erhöll information 2 augusti 2019 gällande att BidCo af 6. dec 2018 (org.nr: 559159-6738) (”BidCo”) AB genom Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ) (”Danica”) per 22 juli 2019 har förvärvat aktier som motsvarar ett indirekt innehav av 153 296 aktier och rösträtter i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) vilket ger BidCo ett totalt indirekt innehav om 5,04% av antal aktier och rösträtter.

Per 21 juli 2019 hade BidCo ett indirekt innehav av 142 296 aktier och rösträtter genom Danica motsvarande 4,7% av totalt antal aktier och rösträtter i Tingsvalvet.

Innehållet i flaggningsmeddelandet ansvarar aktieägarna för.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

Prenumerera

Dokument & länkar