Sista dag för handel med BTA i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är den 5 juli 2019

Konverteringen av BTA till stamaktier beräknas påbörjas 8 juli 2019. Stamaktierna beräknas finnas på respektive värdepapperskonto 12 juli 2019.

Handelsinformation BTA:
Sista dag för handel med BTA: 5 juli 2019.
Konvertering: 8 – 12 juli 2019.
Spotlight Stock Market kommer besluta om handelsstopp i Tingsvalvet BTA från och med efter handelns stängning den 5 juli 2019. Handeln i Tingsvalvet BTA kommer inte att återupptas.

Information om första dag för handel i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) stamaktie kommer att meddelas senare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

Prenumerera

Dokument & länkar