Tingsvalvet förvärvar fastighet

Report this content

 

 

2023-01-03 14:30

 

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Tingsvalvet”) har idag förvärvat och tillträtt en industrifastighet till ett fastighetsvärde om 13,2 miljoner kronor.  

 

Fastigheten, Uddevalla Kuröd 4:38, är belägen i Uddevalla och den uthyrningsbara arean uppgår till 1 866 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 1,2 miljoner kronor och uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 7 år. Förvärvet görs till en direktavkastning runt 8,5 procent.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD    Magnus Fält, vice VD/fastighetschef

Tel: +46 70 618 24 61    Tel: + 46 70 618 24 60

Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se   Email: magnus.falt@tingsvalvet.se

 

 

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

 

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 okt 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,7 miljarder kronor.