Mats Ivarsson ny VD och koncernchef för Tivox AB

MATS IVARSSON NY VD OCH KONCERNCHEF FÖR TIVOX AB Tivox styrelse har idag, den 15 oktober 2003, utsett Mats Ivarsson till VD och koncernchef för Tivox AB med tillträde omedelbart. Mats Ivarsson, 42 år, är civilingenjör vid Chalmers och har tidigare haft ledande befattningar i bl.a. ESAB, Gas Control Equipment och Emil Lundgren & GTIE Sweden. Tidigare VD för Tivox AB, Rolf Axelsson, övergår till befattningen som affärsområdeschef för Tivox Safety. EKONOMISK INFORMATION Lageravstämning och successiv vinstavräkning i koncernen har varit föremål för förnyad genomgång. Härvid har framkommit att det redovisade resultatet i affärsområde Automation per 2003-06-30 varit 5,2 MSEK för högt. Styrelsen har vidare vid en genomgång av koncernen kunnat identifiera ett förväntat ytterligare nedskrivningsbehov om ca 25 MSEK hänförligt till aktier i och fordringar mot företrädesvis utländska dotterbolag. TIVOX AB Styrelsen För ytterligare information kontakta: Ordförande Anders Björnek Telefon: 031-17 29 45 Tivox är en svensk verkstadskoncern som är noterad på O-listan. Företaget erbjuder skräddarsydda helhetslösningar och har ett brett utbud av produkter och tjänster inom industriell automation och materialhantering, maskinsäkerhet, avancerad plåtbearbetning, svetsning samt skärande bearbetning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

Tivox ska utveckla och skapa konkurrenskraftiga företag inom främst verkstadsindustri samt tillhörande handel.

Dokument & länkar