Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE Tivox AB, O- listenoterat, höll torsdagen den 24 april 2003 ordinarie bolagsstämma i Tidaholm. Till styrelse omvaldes Hans-Åke Book, Västra Frölunda och Lennart Johansson, Tidaholm, nyvaldes Anders Björnek, Kullavik, Per-Henrik Berthelius, Särö, Torsten Körsell, Landskrona och Tryggve Sthen, Hovås. Sture Öster, Lidköping, Anders Anderson, Mullsjö samt Mats Andersson, Tidaholm avböjde omval. Stämman fastställde styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för år 2002. I sitt tal inför stämman framhöll verkställande direktören Rolf Axelsson att koncernen fortsätter sin koncentration mot två affärsområden, Industri och Automation. Verksamheten under år 2002 har präglats av det rådande konjunkturläget. Hårdast slog det bistra investeringsklimatet mot affärsområdet Automation. För affärsområdet Industri blev utvecklingen svag under hösten men utvecklingen på helår 2002 blev dock acceptabelt under rådande klimat. Detta gör att Tivox redovisade sämre utveckling 2002 jämfört med 2001. Resultat 2002 belastas också med strukturkostnader och nedskrivningar. Kassaflödet från den löpande verksamheten har kraftigt förbättrats och uppgick till 16,6 MSEK. Av den samma dag lämnade delårsrapporten framgår att faktureringen minskade med 21 % och rörelseresultatet minskade -5,7 MSEK. Orderstocken för koncernen ökade med 25 % och uppgick till 130 MSEK Orderingången inom affärsområdet Automation ökade med 80 % genom flera intressanta order. Vidare upplysningar från verkställande direktören Rolf Axelsson, tel. 0502 - 195 03, 070 - 555 99 32 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01010/wkr0002.pdf

Om oss

Tivox ska utveckla och skapa konkurrenskraftiga företag inom främst verkstadsindustri samt tillhörande handel.

Dokument & länkar