Toadman Interactive betalar ut tilläggsköpeskilling till säljarna i Artplant

Toadman Interactive AB (publ) ("Toadman" eller "Bolaget") har idag fullföljt sitt åtagande om utbetalning av tilläggsköpeskilling till säljarna av aktierna i Artplant A/S ("Arplant") en transaktion som offentliggjordes i ett pressmeddelande publicerat den 28 juni 2018, för 465 323 aktier (motsvarande ca 7,8 Mkr då Toadmans akties stängningskurs var 16,8 kr igår) för aktierna i Toadman (”Tilläggsköpeskillingen”). Styrelsen har vid ett styrelsemöte idag valt att betala hela Tilläggsköpeskillingen i aktier. Alla förutsättningar inför fullföljandet av Tillköpeskillingen har nu uppfyllts.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alexander.albedj@thetoadman.com

Denna information är sådan information som Toadman Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 18.00 CET den 28 juni 2019.

OM TOADMAN

Toadman är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm, vars affärsidé är att utveckla spel för en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Fokus ligger främst på spel inom områdena actionbaserade rollspel, men kan också vara spel i relaterade områden. Bolagets anställda har sedan starten 2013 varit involverade i utvecklingen av välkända PC- och konsoltitlar, samt mobila, inklusive Dead Island, Killing Floor och Warhammer: Vermintide. Bolagets mål är att skapa ett oberoende spelutvecklingsföretag som utvecklar spel genom egna investeringar, vilket således inte behöver förlita sig på externa investeringar. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel i sina befintliga kontor och att arbeta sig upp i värdekedjan genom att först gå till att utveckla spel genom egna medel och sedan också placera spel på egen hand. För ytterligare information, besök www.toadmaninteractive.com

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00

Taggar: