CMA begär att Tobii avyttrar Smartbox

Report this content

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA meddelade idag att den kommer begära att Tobii avyttrar Smartbox Assistive Technology Ltd. Tobii kommer nu i detalj att granska CMA:s fullständiga rapport och parallellt påbörja avyttringsprocessen. 

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA meddelade idag sina slutsatser från utredningen kring Tobii AB:s förvärv av Smartbox och har begärt att Tobii avyttrar bolaget. CMA drog slutsatsen att sammanslagningen kan leda till minskad konkurrens i Storbritannien.  

Tobii motsätter sig starkt beslutet. Till skillnad från CMA hävdar Tobii att en sammanslagning skulle ha lett till mer innovation och möjligheter att erbjuda ett bredare produktsortiment. Detta skulle ha gynnat användare med funktionsnedsättning både globalt och i Storbritannien.  

“Vi kan bara beklaga CMA:s beslut. Vi är övertygade om att sammanslagningen skulle gett positiva effekter för alla de som behöver kommunikationshjälpmedel. Emellertid var detta ett relativt litet förvärv och syftade primärt till att komplettera vårt mjukvaruerbjudande. En avyttring kommer därför bara ha en begränsad påverkan på vår strategi. De långsiktiga finansiella målen för såväl Tobii Dynavox som Tobii som helhet kvarstår”, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii koncernen. 

Bakgrund 
Den 1 oktober 2018 förvärvade Tobii AB (publ) det brittiska bolaget Smartbox Assistive Technology Ltd. som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel. Tobii betalade ägarna och tillika grundarna 11 miljoner GBP kontant, motsvarande cirka 130 miljoner kronor. Smartbox sysselsätter cirka 70 personer. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 9,3 miljoner GBP, motsvarande cirka 110 miljoner SEK.  

Vid offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning. De två bolagens varumärken och verksamheter har hållits separerade i avvaktan på att CMA:s granskning nu avslutas.  

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl.08:55 CEST. 

Kontakt

Ola Elmeland, Investor Relations, Tobii AB, tel: 0734 409 862, e-post: ola.elmeland@tobii.com 

Nils Lindhe, VP Corporate Communications, tel: 0768 94 84 84, e-post: nils.lindhe@tobii.com   

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.

Taggar: